Afdrukken

Zijnsontwikkeling: de universele weg naar het Zijn

 
to-be-or-not-to-be350x270-hoogTo be or not to be? Dat is de door William Shakespeare via Hamlet verwoorde vraag die we ons eigenlijk al sinds het begin van ons bestaan stellen. Want zo lang streven we al naar de ideale wereld van ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn, ons To Be.
 
Unieke crisis.
Vanwege ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, hebben we getracht dat Zijn te realiseren met de vele als dogma gehanteerde (schijn)waarheden van met name de instituties behorend bij religie, ideologie en wetenschap. We deden dat op grond van ons idee dat het leven en dus ook het Zijn, de ideale wereld, maakbaar is. Het ego is echter het gevangen zijn van de materie, de dualiteit, en derhalve de staat van onbalans die zelfvernietigend is. De huidige en latente megacrises, die zelfs ons voortbestaan bedreigen, zijn daar het gevolg van. We bevinden ons dan ook in een unieke crisis waardoor het realiseren van het Zijn noodzakelijker is dan ooit.
 
 
Unieke kans.
Dat realiseren van het Zijn zou een onmogelijke opgave zijn, ware het niet dat deze unieke crises een unieke kans bevat. Die kans bestaat uit de mogelijkheid een kwantumsprong, genaamd de kwantumsprong van ego naar Zijn, in onze evolutionaire ontwikkeling te maken. De belangrijkste oorzaak ervan is het feit dat het maakbaarheididee, dat we altijd als onze grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing hebben gehanteerd, door de wetenschap is weerlegd en in de samenleving drastisch aan zeggingskracht verliest. En we tegelijk daarmee de schijnwaarheden, de dogma’s, en daarmee de autoriteit van de op dit idee gebaseerde instituties aan het loslaten zijn. We willen immers onszelf zijn en zijn op zoek naar ons Zijn (wie we echt zijn). Mede daardoor is het realiseren van ons Zijn, ons To Be, niet alleen noodzakelijker maar ook gemakkelijker dan ooit en kunnen we er eindelijk aan beginnen.
 
 
Zijnsontwikkeling ontbreekt in de samenleving.
Zijnsontwikkeling bestaat uit de intentionele overgave aan het leven zelf of beter gezegd aan de ervaringen ervan. Het leven zelf is namelijk de enige die het Zijn kan realiseren en is op niets anders uit dan dat. Zijnsontwikkeling is derhalve de universele of beter gezegd de enige directe en echte weg naar het Zijn. Maar vanwege het op beheersing, op maakbaarheid, gerichte materialisme van het nog dominantie ego in zelfs de spirituele wereld wordt het grootste taboe van de mens te weten het taboe op zijnsontwikkeling in stand gehouden. Met als gevolg dat deze ontwikkeling ontbreekt in de samenleving ook al beweren veel methoden het tegendeel. NLbe noemt deze spiritueel materialistische fase in de evolutie van de samenleving de prézijnsontwikkelingsfase. Gezien het voorgaaande spreekt het vanzelf dat het van cruciaal belang is deze fase zo snel mogelijk te verlaten door daadwerkelijk aan zijnsontwikkeling te gaan doen. Om die reden implementeert en bevordert NLbe deze ontwikkeling in de samenleving en streeft zij ernaar dat Nederland - Hol(y)land - gidsland wordt in de wereld voor wat betreft het toepassen ervan.
 
 
 
Wens je een snel inzicht in NLbe? Lees dan de grondslag plus de ontdekkingen/uitgangspunten ervan.
 
Voor het belang van zijnsontwikkeling voor de samenleving, zie: 'Wat is er aan de hand in de wereld?'
 
Onder invloed van de actualiteit kan de inhoud hiervan veranderen. Controleer daarom regelmatig de nieuwste druk.
 
 
  

Cor_portret_artistiek_wit_5x67_72px Van harte welkom op de website van NLbe (*), het Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling. Ik ben Cor Bijl, de oprichter ervan. Ik heb deze website gemaakt ter bevordering van zijnsontwikkeling in de samenleving. Misschien ben jij iemand die daaraan mee wil werken. Om dat te kunnen beoordelen bied ik je het volgende:
  • Inzicht in de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn (wie je echt bent). Zie daarvoor op de menubalk: "Over Zijn".
  • De mogelijkheid tot het volgen van de kwantumsprong van ego naar Zijn in de samenleving bestaande uit die ontwikkelingen die de ontwikkeling van het Zijn belemmeren, onvoldoende duidelijk maken (zie prézijnsontwikkeling), voorbereiden, bevorderen en toepassen. Zie daarvoor op de menubalk onder "Nieuws".
  • De mogelijkheid tot contact met anderen die bezig of klaar zijn met zijnsontwikkeling, gecoacht worden erin, opgeleid willen worden tot coach in zijnsontwikkeling of coach zijn. Zie daarvoor op de menubalk: Het ledenbestand en "De Spinozakamer".
  • De mogelijkheid tot onderzoek, discussie en verdieping. Zie daarvoor op de menubalk "Q&A" en "De Spinozakamer".
  • Inzicht in de producten, de activiteiten en de achtergrond van NLbe. Zie daarvoor op de menubalk onder "Producten", "Activiteiten" en "Over NLbe".
  • Inzicht in de boodschappen die vanuit het belang van het Zijn aan de samenleving gegeven kunnen worden. Zie daarvoor "Boodschappen voor de samenleving".
  • De mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de kwantumsprong van ego naar Zijn en van de activiteiten van NLbe via de Nieuwsbrief en/of de weblog van NLbe.

Geef je gratis op als lid en krijg toegang tot het ledenbestand en de Spinozakamer. Je krijgt en behoudt deze toegang als je in staat bent tot diepgaande introspectie, tot open en hoogwaardig delen en na enige tijd bereid bent zijnsontwikkeling te ondergaan en te bevorderen als je dat nog niet doet.


Boek-voorkant-320x485
Mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' verschaft je aan de hand van mijn eigen ook in het boek beschreven Weg naar het Zijn een helder inzicht in het Zijn en in de ontwikkeling, het effect en het belang ervan. Het is een boek die het helder weten van je Ware Zelf activeert waardoor je de essentie van zijnsontwikkeling blijvend kan toepassen totdat je het Zijn realiseert en het niet meer nodig is. Daarnaast kan het je diep raken waardoor je zijnsontwikkeling zich daadwerkelijk voltrekt. Het boek vormt de grondslag van NLbe en kan daardoor gebruikt worden voor het uitvoeren en bewaken van de essentie ervan.

(*) Van NLbe is NL de afkorting van Nederland en is be van het Engelse 'to be' en van Hamlet's uitspraak 'to be or not to be'.
 
Cor op video Youtube 100x75 px
Wil je mij leren kennen door middel van beeld en geluid, bekijk dan dit interview door Patrick Kicken
 
 
 
 
streep-bottom

nieuwsbriefdonateurs

 word-lidboek

 contact