Deze pagina biedt inzicht in de activiteiten die NLbe onderneemt ter bevordering van zijnsontwikkeling in de samenleving.

Afdrukken

De activiteiten richting de samenleving.

 

Het doel van NLbe is de samenleving ertoe te bewegen zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, voor iedereen mogelijk te maken. Daartoe informeert NLbe de samenleving over het feit dat het Zijn de ideale wereld is en dat het realiseren daarvan nu noodzakelijker en gemakkelijker is dan ooit vanwege de zich voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn. De informatie wordt gestuurd naar organisaties en personen die invloed hebben op de samenleving.

Verzending van essay 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' naar:

Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid
José van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Activiteiten richting de politiek

Brief of e-mail is gestuurd naar:
Brief aan Mark Rutte over de de nieuwe leider, de Zijnsbegeleider
Email aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer
Brief aan ministerraad van Kabinet Rutte 2
Brief aan Tweede Kamer der Staten-Generaal
Brief_staatssecretaris_Dekker_Onderwijs_2032.pdf
Minister-president de heer W. Rutte
Minister mevrouw E. Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activititen richting de wetenschap

Brief of e-mail is gestuurd naar:
KNAW, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut naar aanleiding van conferentie 'What will save the world' 
Voor inzicht in de begeleidende tekst van de conferentie, zie weblog What will save the world?
Rector Magnificus mevrouw G. Lensvelt-Mulders van de Universiteit voor Humanistiek
Prof. dr. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijks Universiteit Groningen

Activititen richting maatschappelijke instituten

Brief of e-mail is gestuurd naar:
De heer K. Bakker, directeur NJI (Nederlands Jeugd Instituut).
Sociaal en Cultureel Planbureau. De heer prof. dr. K. Putters, directeur van het SCP, heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief van NLbe.
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugdzorg Nederland
NIGZ, Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

 

streep-bottom

nieuwsbriefdonateurs

 word-lidboek

 contact