Wat is de volmaakte leider en hoe realiseren we die?

We zoeken naar steeds beter en uiteindelijk naar volmaaktheid omdat we gevangen zijn in de materie, de dualiteit, het deel, en daardoor afgescheiden zijn van het geheel, het leven zelf, de natuur, God. Of anders gezegd, omdat we ons ego zijn (niet te verwarren met persoonlijkheid, het ego is de gevangen persoonlijkheid). We zijn dus als mens en ook als leider pas volmaakt als we ons bevrijd hebben uit ons ego en daardoor één zijn met het geheel en gestuurd worden door de (niet te kennen maar wel te ervaren) Wil ervan. We hebben dan het Zijn (wie we echt zijn) gerealiseerd. De volmaakte leider is dus diegene die het Zijn heeft gerealiseerd en van daaruit leider is (geworden). Het geheel en de wil ervan bevindt zich in ons Ware Zelf als zijnde de waarnemer, het bewustzijn, van onze gedachten en gevoelens. Zolang we het Zijn niet gerealiseerd hebben en dus nog ons ego zijn, worden we gestuurd door de in gedachten gevatte wil van ons bewuste en onbewuste gevoelens (zo heeft bijvoorbeeld angst een in gedachten gevatte wil, want anders zouden we niet kunnen zeggen: Luister niet naar je angst).

Hoe realiseren we het Zijn? Een automatisme van de wil van het ego is het voeren van het gevecht tegen gevoelens in de vorm van onderdrukking, manipulatie, vluchten, e.d. Om vrij/los te komen van het ego dienen we derhalve onze gevoelens niet langer te bevechten (te onderdrukken), maar tot het erin aanwezige punt van bevrijding toe te laten. Dat noem ik zijnsontwikkeling. Het leven zelf is op niets anders uit dan je te helpen het Zijn, het één zijn met het leven, te realiseren. Het doet dit door je in omstandigheden c.q. werkelijkheden te brengen die je confronteren met jezelf of anders gezegd die je bewust maken van je gevoelens. Je hoeft dus niets anders te doen dan het leven te leven en iedere keer als je gevoelens geraakt worden niet te luisteren naar de wil ervan en ze toe te laten (= accepteren van de werkelijkheid).

0
25 januari 2013, 04:13
Print