Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

boeken
Films
Hier worden publicaties zoals boeken en films besproken die gaan over of verband houden met zijnsontwikkeling. Vragen hierover kun je stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  • Home
  • Nieuws
  • Bespreking van publicaties

What the bleep do we know?

Deze film gaat over de quantumwereld als zijnde de wereld van de ongekende, de onbelemmerde, mogelijkheden. Deze film gaat dus eigenlijk over de volmaakte vrijheid dat inherent is aan het Zijn (wie je echt bent) en dat intrinsiek mysterie is oftewel niet gekend kan worden. Het gaat ook over het feit dat je ergens doorheen moet, in de film "Rabbithole" genoemd, om in de quatumwereld te komen. Dat wordt in zijnsontwikkeling ervaren als het in en door het zwarte gat gaan en daarmee uitkomen in het Licht (de quatumwereld) van het volmaakt vrije en verantwoordelijke Ware Zelf als zijnde de innerlijke waarnemer, het bewustzijn van gedachten en gevoelens waarmee het één zijn het Zijn is. De uitspraak in de film dat wij onze eigen werkelijkheid creëren betekent dat we precies de werkelijkheid en de daarbijbehorende ervaringen, hoe pijnlijk ook, krijgen die we nodig hebben ondanks het verzet van ons ego tegen die ervaringen. We hebben die ervaringen omdat het leven zelf op niets anders uit is dan op de bevrijding van ons ego als zijnde onze afgescheidenheid van het leven zelf en daarmee op de eenwording met het leven zelf oftewel op het Zijn.

Meer weten over de film, zie de 'Study Guide'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Jonathan Livingston Seagull

De film Jonathan Livingston Seagull gaat over een meeuw die de manier van zijn van de groep heeft overstegen en daardoor wordt uitgestoten. Iets wat in onze mensenwereld geschiedt door mensen die met bewustwording c.q. zijnsontwikkeling bezig zijn als zweverig weg te zetten, niet wetende dat het juist het niet-Zijn, het ego, zweeft vanwege de intrinsieke afhankelijkheid van houvast terwijl er geen vastigheid bestaat. De film verbeeldt het proces van zijnsontwikkeling waarin uiteindelijk het Zijn wordt gerealiseerd en dat wordt ervaren als het alien zijn van het wel in, maar niet van de wereld zijn. Op YouTube zijn 7 delen van de film te zien. Hieronder het deel waarin Jonathan wordt uitgestoten c.q. weggezet.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Avatar

AvatarDeze film confronteert ons met onze natuurvernietigende afgescheidenheid van de natuur, van ons één-zijn met het Geheel, van onze harmonie. Daarmee roept deze film ons impliciet op deze afgescheidenheid op te heffen oftewel aan zijnsontwikkeling te doen.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Wij zijn ons brein

Wij-zijn-ons-breinProfessor Dick Swaab stelt in zijn boek “Wij zijn ons brein” dat onze eigenschappen zich in ons brein bevinden en dat we dus ons brein zijn. Wat daarbij opvalt is dat hij zich niet afvraagt wat dat brein aanstuurt. Sterker nog, hij bestrijdt verbeten de stelling van de cardioloog Van Lommel dat die aansturing geschiedt door het universum. Een sturingsbron die door Van Lommel het “oneindig bewustzijn” wordt genoemd. Swaab gaat er dus van uit dat het brein zichzelf aanstuurt. Hetgeen betekent dat we volkomen los staan van het universum, van het geheel, waar ook datgene, genaamd het quatumveld, toe behoort waar volgens natuurkundigen delen (deeltjes) uit tevoorschijn komen. En dus betekent dat we slechts deel zijn en niet ook het geheel.

We zouden Swaab dan een aantal vragen kunnen stellen. We zouden kunnen vragen waarom de mens al sinds het begin der tijden zo naar geheel-zijn, naar eenheid, naar volmaakt-zijn, naar zijn wie hij (echt) is verlangt. We zouden kunnen vragen of de bewering van de natuurkunde dat alles inclusief onze geest (ogenblikkelijk) met alles samenhangt  oftewel dat er een geheel bestaat onzin is. We zouden kunnen vragen of hij zich ervan bewust is dat hij de waarnemer, het bewustzijn is van de deelaspecten bestaande uit zijn persoonlijke gedachten en gevoelens en de handelingen die door de wil daarvan verricht worden. Dus dat hij als waarnemer, als bewustzijn, wat anders is dan de deelaspecten die hij waarneemt en of dat andere dan misschien het geheel is. We zouden kunnen vragen of ons brein ook het brein van anderen aanstuurt waardoor we bijvoorbeeld iemand ontmoeten die ons angst aanjaagt. In dit verband zouden we kunnen vragen of ons brein ook de tijdgeest aanstuurt waarin velen hetzelfde denken en doen. We zouden kunnen vragen of ons brein de logische volgorde bepaalt van de omstandigheden en de bijbehorende prettige en onprettige ervaringen daarvan. En of ons brein bepaalt of we deze ervaringen toelaten of onderdrukken. We zouden kunnen vragen of ons van het geheel afgescheiden brein bepaalt dat we als gevolg van het toelaten van deze ervaringen verlichting van deze ervaringen ervaren en zelfs uiteindelijk de staat van verlicht-zijn, van één-zijn met het geheel, en aldus het zo verlangde eenheidsbewustzijn, genaamd het Zijn (wie we echt zijn), ervaren.

Als laatste zouden we Swaab kunnen vragen waarom hij zo verbeten ten strijde trekt tegen het bestaan van het geheel, het oneindig bewustzijn, terwijl dat vanwege het onstoffelijke ervan weliswaar niet wetenschappelijk te bewijzen is, maar toch ten minste plausibel is. Zou dat te maken kunnen hebben met het typische overlevingsgedrag van het van het geheel afgescheiden ego oftewel van het niet Zijn (wie hij echt is) dat niet het natuurkundige bewijs wil aannemen dat niets zeker is en er dus egenlijk niets te bewijzen is maar desondanks niet wil aannemen dat het er niet om gaat de waarheid van ervaringen te bewijzen, maar er bewust van te zijn en zodoende in staat te zijn de egostrijd ertegen te weerstaan en daarmee het zo diep verlangde Zijn te realiseren?

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

The Matrix


The-matrixThe Matrix. Zie o.a.: http://www.youtube.com/watch?v=UM5yepZ21pI

The matrix is een film die gaat over de mens, genaamd Neo (The One), die zich heeft bevrijd uit de gevangenschap van de materie c.q. het Systeem en over het gevecht tussen Neo en het Systeem. Het gaat dus in wezen over het Zijn en het evolutionaire gevecht tussen het Zijn en het ego, het goed en het kwaad.

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact
Apertura de cuenta bet365.es