geloof_inquisitie1Belemmering van zijnsontwikkeling.

Sinds het begin van ons bestaan streven we naar het Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Het verzet van ons uiterst slimme, krachtige en op beheersing en zelfoverleving gerichte ego was ons kennelijk de baas. Deze pagina is bedoeld om dat verzet, die belemmering van zijnsontwikkeling, waar de inquisitie het meest afschrikwekkende voorbeeld van is, in de huidige tijd zichtbaar te maken zodat we ons er van kunnen ontdoen.


In deze tijd is de belangrijkste belemmering van zijnsontwikkeling de volgende door velen gehanteerde gulden leefregel voor fatsoen:

En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks (Lucas, 6:31).
Of anders gezegd: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Deze leefregel belemmert zijnsontwikkeling om de volgende redenen:

  1. De leefregel is bedoel om onprettige/pijn gevoelens te vermijden. Dat is onzinnig omdat pijngevoelens de afgescheidenheid zijn van je diepste ideaal, te weten het Zijn: het zijn wie je echt bent, je volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, je balans, het Goede zijn en doen, je volmaaktheid, je Midden, je Kern, je Hart, je Wezen, je Ziel, enz. Alleen via het ervaren en vervolgens accepteren en doorvoelen van je gevoelens kun je één worden met je Ware Zelf die de innerlijke waarnemer, het bewustzijn, is van je gevoelens. Of anders gezegd, kun je het Zijn realiseren.
  2. De leefregel roept op tot zelfmanipulatie, tot het zelfopleggen van dogma's, tot zelfdwang, tot innerlijke onvrijheid. Daarmee ben en blijf je in gevecht met jezelf. Een gevecht dat alleen te verliezen is. En nu na zo veel millennia ook inderdaad verloren wordt. De mensen willen immers geen dogma's meer. Ze willen zichzelf zijn. Ze willen vrij zijn. Vandaar de crisis van de instituties kerk (religie), staat (ideologie) en Wetenschap (kennis) in de vorm van respectievelijk de leegloop van de kerk, de kloof tussen burger en politiek, de uitval uit het onderwijs (onafgemaakte opleidingen, kennis opdoen slechts voor het diploma, voor baanzekerheid).
  3. Het is in wezen onmogelijk om precies te weten wat een ander zal voelen als gevolg van jouw acties. Denk je dat wel te weten en ernaar te handelen, dan ben je bezig met "invullen". Daarmee ga je voorbij aan je eigen (ongemanipuleerde) echtheid en aan dat van de ander. Wees jezelf en laat de ander dat ook zijn. Jij bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van een ander en de ander niet voor die van jou. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, want ze zijn van jou en bovendien moet je ze voelen om het Zijn te realiseren. Dit betekent natuurlijk niet dat je geen grenzen mag stellen. Doe dat echter niet vanuit je gevoelens, maar laat het over aan je Ware Zelf.
  4. De leefregel houdt het bepaald worden door je bewuste en onbewuste gevoelens als haat, minachting, miskenning, angst, eenzaamheid, onzekerheid, enz. in stand. Of kortweg, houdt je ego in stand. Aangezien gevoelens dualistisch zijn, houdt de leefregel de verdeeldheid in stand. Daarmee voorkomt het de eenheid in verscheidenheid die inherent is aan het (singulaire) Zijn en waar we als mensheid al sinds het begin der tijden zo intens naar verlangen.

Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31 
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Afdrukken

Draai pluriformiteit omroep niet de nek om

Draai-pluriformiteit-omroep-niet-de-nek-omDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat levensbeschouwingen als zijnde de levranciers van dogma's moeten verdwijnen ten behoeve van de innerlijk vrije staat van het Zijn. Daar is een aanhanger van levensbeschouwingen tegen zoals uit dit artikel blijkt. Hij vindt het zelfs een historische vergissing. Hij vergeet kennelijk dat de hechting aan een levensbeschouwing tot heel veel ellende heeft geleid en nog leidt. En dat het de mens belemmert om het innerlijk vrije Zijn, zijn diepste ideaal, te realiseren. Bovendien vergeet hij of weet hij niet dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker is dan ooit omdat het dualistische ego de climax bereikt van de zelfdestructieve staat van onbalans ervan in de vorm van problemen die in ultimo het voortbestaan van de mens bedreigen. Het zou dus een historische vergissing zijn de levensbeschouwingen in de wet te laten.

Bron: Trouw 2 februari 2016

Afdrukken

Vincent Icke, sterrenkundige: Er is geen God die het heelal aanstuurt

Deze video maakt duidelijk hoe een wetenschapper en waarschijnlijk de wetenschap als geheel God buiten de wetenschap probeert te houden. Vanaf 1.05 zegt hij dat het universum zich vanuit zichzelf ontwikkelt en er dus niet iets of iemand is die het bestuurt. Daarbij gaat hij voorbij aan het feit dat het universum oftewel het geheel een eenheid is en die eenheid een Wil heeft die niet te kennen maar wel te ervaren is. Een Wil bovendien die intelligent is, omdat het ons precies op het goede moment en in de goede volgorde ervaringen aanreikt met een bepaald doel, namelijk het doel om één te worden met het Geheel c.q. God oftewel te Zijn. Een doel waar de mens al vanaf het begin van zijn bestaan naar streeft. Deze pogingen van de wetenschap zijn een belemmering voor zijnsontwikkeling.

Afdrukken

Polen tast de democratie aan

Polen tast de democratie aanDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De beste bestuursvorm voor het realiseren van het Zijn is de democratie. Het respecteert immers de integriteit van het individu. Polen was dus qua bestuursvorm op weg naar het Zijn. Maar die weg is door de mens altijd tegengewerkt uit angst voor het Zijn. Of beter gezegd uit angst voor de angst tot en met de doodsangst die onder ogen moet worden gezien om het Zijn te realiseren. Die tegenwerking geschiedt nu in Polen. Want dat land tast de democratie aan door wetten aan te nemen die de machthebbers het recht geven in te grijpen in de media als zijnde de controleurs van de macht. Polen belemmert dus zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 6 januari 2016 

Afdrukken

James Kennedy: Religie kan ook bevrijdend werken

James Kennedy Religie kan ook bevrijdend werken
De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Alle dogmaleverende instituties waaronder de religie liggen daardoor onder vuur. James Kennedy wil dat niet. Hij wil dat onze roep om Verlichting niet een beweging tegen de religie mag zijn. Want, zo stelt hij, de religie kan ook bevrijdend werken. Zie Martin Luther King die zijn vrijheidsideaal uit zijn geloof haalde. Dat mag zo zijn, maar religie is toch inherent aan behoud van dogma's en daarmee aan het behoud van het instituut. James Kennedy is wellicht bang dat we het kind met het badwater weggooien oftewel God met de religie weggooien. Maar dat is geenszins het geval, want met de voltooiing van de Verlichting wordt het één zijn met God gerealiseerd. Iets wat overigens door de religies altijd met hand en tand bestreden is. Religie is dus niet bevrijdend James, dat is alleen zijnsontwikkeling als zijnde de voltooiing van de Verlichting.

Bron: Trouw 18 november 2015

Afdrukken

Prof. Gabriel van den Brink: De politiek is moreel leeg, dat is kwalijk

Prof Gabriel van den Brink 00De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat dogma's en dus moraliteit niet langer geaccepteerd wordt en ook moet worden om het Zijn te realiseren. Want het Zijn is innerlijk vrij en dus dogmavrij. Het ego wil de realisatie van het Zijn kost wat kost voorkomen en is daar tot op heden in geslaagd. De wetenschap en dus ook wetenschappers als de heer Van den Brink zijn over het algemeen nog de gevangene van het ego en  het daarmee samenhangende maakbaarheididee. Die zijn dus wars van de realisatie van het Zijn en kunnen daardoor niet anders dan moraliteit bepleiten voor de oplossing van problemen zoals in dit artikel. Niet wetende dat daarmee zijnsontwikkeling wordt belemmerd terwijl het ego zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt.

Bron: Trouw 27 november 2015

Meer artikelen...

streep-bottom

nieuwsbriefdonateurs

 word-lidboek

 contact