Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

Afdrukken

Schaf het verzuilde onderwijs af

Schaf het verzuilde onderwijs af 01

Schaf het verzuilde onderwijs af 02De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de dogma's wegvallen. Het verzuilde onderwijs is een leverancier van dogma's. Dat onderwijs zal dus weg moeten. Dit artikel is een pleidooi daarvoor. Wat de mensen na dat wegvallen van dogma's dan als bron van zelfsturing kunnen gebruiken wordt echter niet verteld. De reden daarvan is dat het Zijn en de ontwikkeling ervan het grootste taboe van de mens is. Het afschaffen van het verzuilde onderwijs biedt in ieder geval de mogelijkheid om zijnsontwikkeling toe te laten. Om die reden kan dit artikel als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

Vraag het artikel, genaamd 'Schaf het verzuilde onderwijs af', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Trouw 20 augustus 2016

Afdrukken

Heel Europa snakt naar een betekenisvol verhaal

Heel Europa snakt naar een betekenisvol verhaalDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee als zijnde de tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing aan zeggingskracht verliest. Dit met als gevolg dat er geen maakbaarheidsverhaal voor de samenleving meer is. En dat terwijl de problemen, mede gelet op het klimaatprobleem, groter zijn dan ooit. Zelfs het geloof is niet in staat dat verhaal te leveren. Want God is dood, althans de institutionele God, de God van de religies, de kerk, de dogmatische God.

Wat is het alternatief?
Smalbrugge zegt: "In heel Europa snakken we naar een verhaal dat gebaseerd is op een mensbeeld dat ons vertrouwen geeft in samenleven, de ruimte biedt aan menselijke kwetsbaarheid en imperfecties."

Mooi gezegd, maar onder vertrouwen in samenleven wordt over het algemeen vertrouwen in pijnloosheid verstaan. Dus een verhaal dat bij de pijn vandaan gaat in plaats van er naartoe. Het maakbaarheididee heeft dat soort verhalen opgeleverd, maar daar is nu een eind aan gekomen. Het moet dus een verhaal zijn dat naar de pijn toe gaat, dat de pijn toelaat. Dat verhaal is de ontwikkeling van het Zijn, het diepste ideaal van de mens. Een verhaal dat niet gaat over vorm, maar over geest of beter gezegd over bewustzijn. Zijnsontwikkeling is echter het grootste taboe van de mens en ontbreekt derhalve in de samenleving. Dat betekenisvolle verhaal zal dus nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Bron: Volkskrant 13 juli 206

 

Afdrukken

We raken meer en meer gevangen in een dodelijk egoïsme

We-raken-meer-en-meer-gevangen-in-een-dodelijk-egoismeDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat in eerste instantie het ego vrij spel krijgt. Nelleke Noordervliet heeft dat in de gaten zoals uit dit artikel blijkt. De mensen keren zich af van de politiek en stemmen tegelijk op die partij die de politiek reduceert tot nep-politiek en daarmee ongeloofwaardig maakt. De politiek verliest daardoor haar traditionele autoriteit van hogepriester van de waarheid. In het Zijn is de mens innerlijk vrij en dus vrij van autoriteit. Hetgeen niet betekent dat de mens niet kan uitvoeren wat de politiek wil. Dat geschiedt dan niet door het intrinsiek onvrije en dus ongewenste ego, maar door het vrije Zijn.

Opmerkelijk is dat ze het heeft over een dodelijk egoïsme. Ze voelt kennelijk aan dat het intrinsiek zelfdestructief is.

Mooi voorbeeld van wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 4 juni 2016

Afdrukken

Wat bezielt de radicale islam?

Wat-bezielt-de-radicale-islamDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat zich gebeurtenissen voordoen die niet te bevatten zijn.

De terreurdaad van de radicale islam is zo'n gebeurtenis. Omdat het niet te bevatten is en we onszelf als beschaafd en dus als goed bestempelen beoordelen we de radicale islam als het te bestrijden kwaad. En willen we de psyche ervan doorgronden om deze te kunnen bestrijden. Zo ook Leon de Winter en Geert van Istendael.

Wat ze echter niet weten en waarschijnlijk ook niet willen weten, is dat we zelf aan een collectieve psychose lijden en dat die veel gevaarlijker is dan die van de terroristen. Die psychose is het geloof in en de toepassing van het ego-eigen maakbaarheididee, want die houdt ons zelfdestructieve ego in stand. En dat terwijl dit idee al lang door de wetenschap tot illusie is verklaard en de zelfdestructie ervan tot een climax komt.

Wat ze ook niet weten is dat het leven op niets anders uit is dan het opheffen van onze afgescheidenheid van het leven via de confrontatie met onszelf. En dat die confrontatie toeneemt naarmate we ons als gevolg van onze psychose ertegen verzetten. Een toename die nu zelfs ons voortbestaan bedreigt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het leven drastischer ingrijpt door ons via de terreur van IS te confronteren met doodsangst als zijnde dat wat onze psychose ten diepste in stand houdt.

Het is zeer waarschijnlijk dat de terroristen deze psychose ook hebben, maar dat vrijwaart ons niet van zelfonderzoek en verandering van onszelf. Sterker nog, ontdoen we ons van onze psychose dan is het niet langer nodig voor het leven ons te confronteren. Dat betekent natuurlijk niet dat we de terroristen van IS maar hun gang moeten laten gaan.

Zie ook het artikel: Het leven dwingt ons via IS tot de volmaakte beschaving.

Bron: Vrij Nederland 2 april 2016

Afdrukken

Juist in de leegte schuilt onze kracht

Juist-in-de-leegte-schuilt-onze-krachtDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het bewustzijn van vol naar leeg, van bezet naar vrij, van macht naar kracht, gaat. Dit artikel maakt dit duidelijk alhoewel dit over de afwezigheid van dogma's, van moetens, gaat. En dus niet over de leegte van het Zijn. Daarom is het artikel slechts wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Volkskrant 2 april 2016. Auteur: Peter Giesen.

Meer artikelen...

streep-bottom

nieuwsbriefdonateurs

 word-lidboek

 contact