Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Eerst doen dan denken

Eerst-doen-dan-denken-01Eerst-doen-dan-denken-02

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig, deze oproep van Leen Zevenbergen (CEO van Qurius) om eerst te doen en dan pas te denken. Want het is wegbereidend voor zijnsontwikkeling. Het Zijn is immers de staat waarin je je hebt overgegeven aan de niet te kennen maar wel te ervaren impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel de Wil van het geheel, het leven zelf, God. Het lijkt echter wel of de heer Zevenbergen het denken uit wil schakelen. Dat is in ieder geval niet wat in het Zijn het geval is. Want het Zijn kan denken en aan de hand daarvan besluiten nemen, maar laat zijn handelen er niet door bepalen. Het Zijn kan dus ook plannen, maar is er niet gehecht aan, laat zich er niet door bepalen. Het is te hopen dat de heer Zevenbergen ervan op de hoogte is dat het leven zelf op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn en dat derhalve het volgen van de Wil, de impuls, daarvan buitengewoon confronterend kan zijn. Want zonder dat zou hij wel eens kunnen denken dat mensen die niet eerst kunnen doen en dan pas denken niet in zijn organisatie thuis horen. Dat zou jammer zijn, omdat juist die mensen dichter bij het Zijn kunnen komen. Die moeten dus niet weg, maar geholpen worden met zijnsontwikkeling.

Lees zijn boek: "Duurzaam@the speed of passion" dat is uitgegeven bij Business Contact.

Deel van artikel in ODE

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Opvoedmaffia moet eens naar de ouders luisteren

Opvoedmaffia-01
Opvoedmaffia-02

 

Opvoedmaffia-03

 


Bron: NRC 2 oktober 2012.
Illustratie: Angel Boligan

Als gevolg van de zich voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn waarin in eerste instantie het ego vrij spel heeft, is de samenleving verhard, gehaast en naarstig op zoek naar identiteit en houvast. Tijd voor kinderen is er niet meer terwijl ook die, en vaak meer dan hun ouders, onderhevig zijn aan de kwantumsprong. Kinderen zijn dan ook eigenlijk niet meer op te voeden. Hun verzet ertegen is hevig. En dat is logisch, omdat de kwantumsprong mensen dwingt het maakbaarheididee los te laten. Dat betekent dat harmonie niet meer te maken is en bijgevolg de disharmonie geaccepteerd en verwerkt moet worden. Dat verwerken is precies de bedoeling van de kwantumsprong, want dat leidt tot het Zijn. Maar het ego accepteert dat niet en verzet zich ertegen door middel van opvoedcursussen die uitpuilen van gedragsaanbevelingen en die zijnsontwikkeling, die uit is op het Zijn en daarmee op het sterven van het ego (is de gevangenschap van de persoonlijkheid), buiten de deur houden. Maar gelukkig zijn er tegengeluiden, zoals van Martine Borgdorff, die pleit voor een luisterend oor voor ouders. Dat is een belangrijk pleidooi, omdat ouders daardoor bewust kunnen worden van en acceptatie kunnen ontwikkelen voor hun gevoelens en daarmee een begin met zijnsontwikkeling kunnen maken. Om die reden kan dit artikel als wegbereiding van zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

Vraag het artikel, genaamd "Opvoedmaffia", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Is Haren een incident of een symptoom?

De zich nu voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn ontneemt de mens houvast en werpt hem daardoor terug op zichzelf. De mens ervaart daardoor de leegte die in hem aanwezig is. Het ego verzet zich uit overlevingsdrang heftig tegen deze ervaring. Vandaar de vlucht in alcohol, drugs en ook de kick van agressie, van chaos zoals in Haren. Het is dus geen incident, maar een symptoom, de top van een ijsberg die wordt aangeduid als de verharde en door begeerte gedreven samenleving. Zoals de kwantumsprong al aangeeft, is die op weg naar het Zijn. Het Zijn is de eenheid met het Ware Zelf dat de waarnemer is van onze gedachten en gevoelens en dus leeg is. En tegelijk de volheid is van het Geheel, het Al, het Universum. Kortom, dat vol-ledig oftewel volmaakt is. Zijnsontwikkeling is de universele Weg naar het Zijn. Maar dat ontbreekt in de samenleving. Het wordt dus hoog tijd dat dat verandert. Het gebeuren in Haren kan daartoe bijdragen en zodoende als wegbereiding van zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Politieke tegenstellingen verenigd

PVDA-VVD-verenigd

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Zijn is de toestand waarin de tegenstellingen verenigd en overstegen zijn. Dat houdt in dat de mens zich niet langer identificeert met en laat sturen door één van de polen en daardoor in harmonie, in eenheid in verscheidenheid, is.  De kiezer heeft van de VVD en de PvdA oftewel van de rechtse en de linkse politiek de grootste gemaakt en wel zo groot dat ze gedwongen zijn met elkaar te regeren. In termen van zijnsontwikkeling betekent dit dat de vrijheid en de verantwoordelijkheid maximaal en in evenwicht zijn. Dat lijkt op de toestand die in het Zijn heerst, maar is dat niet. Want het gaat hier om vrijheid en verantwoordelijkheid in de vorm (middelen, methoden, regels, e.d.) terwijl het daar in het Zijn niet om gaat. Die vrijheid en verantwoordelijkheid is onafhankelijk van vorm. Omdat het slechts om vorm gaat, is dit samengaan van vrijheid en verantwoordelijkheid geen toepassing van zijnsontwikkeling, maar wegbereiding.

Bron: NRC 13 september 2012
Illustratie: Siegfried Woldhek

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Is volmaakte duurzaamheid een kwestie van waarden?

Nee, het is geen kwestie van waarden. Professor Van Egmond beweert echter van wel. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij niet weet dat er een staat van zijn, te weten het Zijn, is die innerlijk vrij is en zich dus niet laat sturen door waarden, maar door het Geheel, het leven zelf, de natuur (zie) en dus de staat van volmaakte duurzaamheid is. Net zoals alles in de natuur, maar dan bewust. Toch komt de heer Van Egmond dichtbij het Zijn. Hij heeft het immers over het midden, het overbruggen van tegenstellingen. Dat gaat weliswaar niet over het Zijn en de ontwikkeling ervan, het is dus geen bevordering van zijnsontwikkeling, maar het kan wel als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact
Apertura de cuenta bet365.es