Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Politici mogen gevoelens hebben

Politici-mogen-emoties-hebben
De kwantumsprong van ego naar Zijn vereist dat men bewust wordt van gevoelens en ze toelaat. Dat betekent niet dat ze persé geuit moeten worden. Het betekent wel dat ze er voor het individu mogen zijn en dat niet de wil ervan, zoals bijvoorbeeld het luisteren naar (de wil van) de angst, opgevolgd wordt, want als dat gebeurt dan mogen de gevoelens er niet zijn en wordt de kwantumsprong tegengewerkt. Dat de gevoelens van politici er mogen zijn is nieuw en wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd "Politici mogen emoties hebben", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bron: Volkskrant 1 september 2012

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Red de zorg, geloof in absurditeiten

Red-de-zorg-01

 

 

 

 

Red-de-zorg-04Het ego verzet zich ter in standhouding van zichzelf tegen alles wat niet als waarheid bewezen is, ook al heeft de wetenschap aangetoond dat er geen zekerheid en dus ook geen waarheid bestaat. Nu als gevolg van de kwantumsprong van ego naar Zijn in eerste instantie het ego vrij spel heeft, is de weerstand ervan maximaal. Dat uit zich onder andere in de poging van de politiek (demissionair minister Schippers) de homeopathische middelen het leven zuur te maken door te verbieden op de verpakking ervan aan te geven waarvoor ze zijn. Het artikel van Rosanne Hertzberger probeert dat te voorkomen. Slim verwijst ze daartoe naar het placebo-effect. Dat een placebo geneest, wil eigenlijk zeggen dat het leven zelf geneest. En dat wil weer zeggen dat het Zijn, dat het één zijn met het leven zelf is, de optimale gezondheid is. Dit artikel doet dus impliciet een oproep tot zijnsontwikkeling en is daarmee wegbereidend ervoor.

Bron: NRC 25 augustus 2012

Vraag het artikel, genaamd "Red de zorg geloof in absurditeiten", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Managen, wat een onzin

Managen-onzin-1

 

 

 

 

Managen-onzin-2Managen-onzin-3Ondernemers kunnen het best hun eigen gevoel volgen. Dat lijkt een goed advies gezien de nadelige werking ervan. Maar welk gevoel moeten ze dan volgen? De begeerte, de haat, de jaloezie, de angst, de intuïtie of dat wat de waarnemer, het bewustzijn, is van gevoelens, te weten het Ware Zelf? Volgen ze hun gevoelens en dus niet hun Ware Zelf, dan zullen ze door het leven blijvend geconfronteerd worden met de innerlijke aanwezigheid van die gevoelens en zullen ze niet dat vinden waar ze in wezen naar streven, te weten innerlijke rust, Kracht, de oneindige eenvoud van het leven, het volmaakte leiderschap oftewel het Zijn. Voor het vanzelf volgen van hun Ware Zelf dienen ze aan zijnsontwikkeling te doen. Dit arikel van Jos Verveen kan als wegbereidend van zijnsontwikkeling worden aangemerkt, omdat het oproept tot het verlaten van het, vanuit allerlei theoriën, maken van managers. Oftewel tot het verlaten van het door het niet-Zijn c.q. het ego ter in standhouding van zichzelf gehanteerde maakbaarheididee. Het schiet echter nog te kort om het als bevordering van zijnsontwikkeling te bestempelen, omdat het niet oproept het Ware Zelf te volgen en daartoe aan zijnsontwikkeling te doen.

Bron: NRC 11 augustus 2012
Illustratie: Siegfried Woldhek

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Is kunnen wat God kan God zijn?

Mensen willen graag voor God spelen. De fysicus Michio Kaku voorspelt dat dit mogelijk zal zijn. Maar wat hij vergeet is dat het kunnen creëren van wat God creëert niet betekent dat je God bent. Dus een oor of een orgaan creëren of de veroudering stoppen, betekent niet dat je God bent. Hij suggereert dat als we kunnen wat God kan dat we dan alles kunnen. Maar wat gebeurt er als de ene goddelijke persoon iets wil wat de ander niet wil? Gaat de goddelijke mens dan oorlog voeren zoals de niet-goddelijke mens oftewel het ego doet? En als we God zijn, moeten we dan alle processen in het universum beheersen inclusief het voortbestaan van het universum zelf? Het wordt tijd hem en daarmee de wetenschap te vertellen dat het mogelijk is één te worden met God en zijn Wil te volgen oftewel het Zijn te realiseren. En aldus de onvrede met fysieke omstandigheden niet te zoeken in het opheffen daarvan door te proberen God te worden, maar door één te worden met God en daardoor vrede te hebben met wat is. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet zouden moeten proberen te kunnen wat God kan. Maar wel de illusie te verlaten dat we God kunnen worden door te kunnen wat hij kan.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Leidt weten waarom we iets doen tot succes?

Vogens Simon Sinek leidt het weten waarom je iets doet tot succes. Maar is dat wel zo? Is dat de formule waarmee je kunt realiseren wat je wilt, waarmee je het leven onder controle kunt krijgen? Waarmee het mysterie van het leven oftewel de niet gekende Wil van het leven die alles beheerst uitgeschakeld kan worden? Als het antwoord ja is, dan zullen we ALTIJD succes hebben als we weten waarom we iets doen. Als het antwoord nee is, dan zijn de voorbeelden van succes die Simon noemt niet veroorzaakt doordat de  betreffende mensen weten waarom ze deden wat ze deden, maar doordat het leven wilde dat ze succes hadden. Ze hebben het succes dus niet verworven, maar het is ze toegevallen. Dat betekent dan dat er geen formule voor succes is. Maar wel dat het de bedoeling van het leven is om één te worden ermee en je over te geven aan de niet gekende Wil ervan oftewel te Zijn en daarmee het grootste "succes" te realiseren dat er te realiseren is. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact
Apertura de cuenta bet365.es