Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Wie redt dat verpeste westen?


Wie-redt-dat-verpeste-westen-01
Wie-redt-dat-verpeste-westen-02

Als gevolg van de kwantumsprong van ego naar Zijn heeft in eerste instantie het ego vrij spel. Dat betekent dat de decadentie, de arrogantie, de politieke incompetentie en de overmatige consumptie vrij spel heeft. Het Westen en vooral Europa loopt vanwege zijn voorsprong in democratie, in mensenrechten en in de toename van de macht van het volk (populisme) oftewel in verlichting voorop in deze kwantumsprong en dus voorop in voornoemde kwalificaties. Mensen als Rob de Wijk die kennelijk geen notie hebben van de kwantumsprong kunnen het Westen dan ook niet anders aanduiden dan het verpeste Westen. Desondanks kan deze aanduiding als wegbereiding van zijnsontwikkeling worden aangemerkt, omdat het duidelijk maakt dat het Westen onderhevig is aan de kwantumsprong.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De vorst is dienaar van het volk, niet andersom


Vorst-is-dienaar
Lang was de vorst het toppunt van de macht. De kwantumsprong van ego naar Zijn bevrijdt de mens van de beheersing, de macht, over het leven die inherent is aan het ego en zorgt ervoor dat de mens in overgave komt aan de Wil, de Macht, van het Geheel, het leven zelf, de natuur, God. Die sprong manifesteert zich in het wegnemen van de macht van de vorst. De macht van Koningin Beatrix was al nagenoeg weg, maar het pleidooi van Coos Huijsen is een pleidooi voor het totaal wegnemen van haar macht. Dat pleidooi kan derhalve worden aangemerkt als wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Bron: Volkskrant 21 april 2012
Vraag artikel, genaamd "De vorst is dienaar van het volk, niet andersom", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Verlangen geeft het leven zijn betekenis

 Verlangen-01
Verlangen-02
Verlangen-03Als verlangen het leven betekenis geeft, dan geven alle gevoelens het leven betekenis. Dus ook haat, jaloezie, begeerte, angst, enz. Maar is dat de betekenis die we in wezen willen? Nee, want gevoelens behoren tot het intrinsiek onvervulde ego en niet tot het intrinsiek vervulde Zijn waar we als sinds het begin der tijden naar streven. Toch kan de uitspraak van Coen Simons als wegbereidend van zijnsontwikkeling worden aangemerkt, omdat het een oproep tot acceptatie van gevoelens en daarmee tot zijnsontwikkeling is en omdat in het Zijn het (ware) geluk huist waar Coen Simon in wezen naar op zoek is.

Lees zijn boek: Coen Simon: Wachten op geluk - Een filosofie van het verlangen. Ambo Anthos; 168 pagina's; € 18,95. ISBN 978 90 263 2558 8.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Laat kinderen met rust

Laat-kinderen-met-rust-01
Laat-kinderen-met-rust-02

Bron: Volkskrant 21 april 2012
Vraag artikel, genaamd "Laat kinderen met rust", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als gevolg van de kwantumsprong van ego naar Zijn heeft in eerste instantie het op beheersing c.q. maakbaarheid van het leven gerichte ego vrij spel. Dat betekent dat onder andere de politiek neigt naar het idee van totale controle. Een neiging die als belemmering van zijnsontwikkeling kan worden aangemerkt. Maar gelukkig is er Ido Weijers die deze neiging ter discussie stelt en daarmee bijdraagt aan de wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Ido Weijers: 'Aan het maakbaarheidsdenken van de jaren zestig en zeventig lag een heel positief mensbeeld ten grondslag. Als de overheid nu maar een ander beleid zou voeren, dan zou de wereld mooi worden. Het huidige maakbaarheidsdenken is eerder een vorm van controlezucht, waaraan juist een negatief mensbeeld ten grondslag ligt. We moeten iedereen in de gaten houden, anders gaat het mis.'

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Nederlandse kinderen hechten niet aan hiërarchie

HiërarchieDe evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn realiseert de onthechting van materie, van vorm en dus ook van hiërarchie. Dat lijkt op een slechte opvoeding, maar is een hogere staat van innerlijke vrijheid, van zelfrespect, van gelijkwaardigheid oftewel van evolutionaire ontwikkkeling. Daarmee dragen de Nederlandse kinderen bij aan de wegbereiding van het Zijn. Het is begrijpelijk dat leraren en ouders hier niet mee om kunnen gaan. Zij zijn immers minder ver in die ontwikkeling. De enige remedie om daar wel mee om te kunnen gaan is het aangaan en voltooien van voornoemde kwantumsprong of kortweg van zijnsontwikkeling. Aangezien oudere mensen bewuster zijn, kunnen ze daardoor een voorsprong op de kinderen krijgen en hen helpen met hun zijnsontwikkeling. Iets wat nu nog geheel ontbreekt.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact
Apertura de cuenta bet365.es