Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Verlies aanzien van instituties

DonnerInstituties

Het verlies van het aanzien van de instituties is inherent aan de kwantumsprong van ego naar Zijn. Want die sprong zorgt ervoor dat mensen de waarheden van de instituties niet langer als bron van zelfsturing oftewel als dogma willen hanteren. Daarmee verlaten ze het waarheid hebben van het ego en zijn ze op zoek naar het waarheid zijn dat inherent is aan het Zijn. Het verlies van het aanzien kan derhalve aangemerkt worden als wegbereiding van zijnsontwikkeling. Dat Donner hier bezorgd over is, is het gevolg van zijn weigering het belang van zijnsontwikkeling te erkennen (zie). Desondanks is de zorg van Donner niet onterecht. Want het verlies van aanzien van de instituties is pas in goede handen van die mensen die het Zijn hebben gerealiseerd dan wel gevorderd zijn op de Weg er naartoe. En dat is bij politici, als zijnde de doelgroep waar Donner zich bezorgd over maakt, hoogstwaarschijnlijk niet het geval. Conclusie: Alleen politici die het Zijn hebben gerealiseerd verdienen het primaat van de politiek.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Zoektocht van nieuwe generatie

Ons komt werkelijk geen zelfbeklag toe.
De nieuwe generatie wil af van de vloek van haar slechte opvoeding. Dat wordt duidelijk in het artikel : "Ons komt werkelijk geen zelfbeklag toe" (op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Waarom wil ze er van af? Omdat zingeving ontbreekt. Maar wat die zingeving inhoudt, weet ze niet. In ieder geval niet in het hebben van vanalles. Dat is een goede voedingsbodem voor zijnsontwikkeling en derhalve wegbereidend van zijnsontwikkeling.

Middelmatige mensen zijn gelukkiger.
Wie continu het beste probeert te hebben en te zijn, doet mee aan een losing game. Zie artikel: "Middelmatige mensen zijn gelukkiger" (op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

PvdA moet duidelijk zijn tegen gelovigen

pvda-m-v-dam-1
pvda-m-v-dam-2

 

 

 

 

Van Dam wil duidelijk grenzen stellen aan gelovigen, maar zit toch met wat spanningen oftewel dilemma's. Een daarvan is de tegenstrijdigheid tussen respect voor andersdenkenden en het recht op zelfbeschikking. Een dilemma dat vooral speelt in relatie tot de zelfbeschikking van gelovigen en dan met name van gelovigen in de Islam. Want de gedragingen daarvan druisen nog al eens tegen onze humane waarden in. Van Dam vindt dat die humane waarden nageleefd moeten worden en dat er op grond daarvan grenzen aan geloofsuitingen gesteld moeten kunnen worden. Dat klinkt duidelijk, maar daarmee lost hij zijn dilemma niet op. Het zelfbeschikkingsrecht van de gelovige blijft immers overeind. Wat is dan wel de oplossing? De oplossing is dat geloof, religie, een geeestelijke kwestie is en dus niets met vorm, met gedrag, te maken heeft. Dus ieder gedrag dat gelegitimeerd wordt vanuit een religie is een gedrag dat niet religieus oftewel niet van God/Allah afkomstig is. Het is een vanuit een religie aangenomen waarheid oftewel een dogma en dus van het ego als zijnde de afgescheidenheid van God/Allah. Wat wel van God/Allah afkomstig is, is het gedrag van het Zijn, want dat is één met God/Allah. Het verschil tussen het ego en het Zijn is dat het Zijn niet dogmatisch is, zich niet identificeert met vorm en daardoor intrinsiek harmonieus en flexibel is. En bovendien zijn innerlijke vrijheid niet verliest als gevolg van grenzen. Het Zijn heeft dus geen vorm/gedrags-vrijheid nodig om zich vrij te voelen. Het heeft ook geen religieus gemotiveerde vormen/gedragingen nodig om te voldoen aan Gods Wil, want het Zijn is één met God en diens Wil. Van Dam wil een overlappende consensus om het dilemma van de PvdA op te lossen. Die consensus zal dus het Zijn moeten zijn en niet een stelsel van (een nog) door de meerderheid gedragen waarden die dogmatisch en intrinsiek dualistisch en daardoor dilemmahoudend zijn. Het beroep op een overlappende consensus (een common ground) is een streven naar de eenheid die zich alleen in het Zijn bevindt en derhalve een vorm van wegbereiding van zijnsontwikkeling.

Vraag het artikel, genaamd "PvdA moet duidelijk zijn tegen gelovigen", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Politiek leider moet alles tegelijk zijn

Politiek-leider-2Politiek-leider

 

 

 

 

De politiek leider moet tegenwoordig alles tegelijk zijn. Hij moet staatsman en straatvechter, medogenloos en aimabel, ernstig en humoristisch zijn. Dat moet niet aangeleerd zijn, want dat is niet echt, maar authentiek zijn. Hij moet dus Zijn (wie hij echt is). Want dan is hij innerlijk vrij, onbevangen, geen wandelend partijprogramma, geen wandelende cliché-gebruikende stemmentrekker. De politiek leider moet dus voorop lopen in de zich nu voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn. Die eis aan de politiek leider kan derhalve aangemerkt worden als wegbereiding van zijnsontwikkeling.

 

Vraag het artikel, genaamd "Politiek leider, staatsman en straatvechter", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Wetenschap valt van voetstuk

Wetenschap-van-voetstuk-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschap-van-voetstuk-1

 

 

 

 


Wetenschap-van-voetstuk-2Als gevolg van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn willen de mensen zichzelf zijn en zijn op zoek naar het Zijn (wie ze echt zijn). Vanzelfsprekend vallen de hogepriesters van de waarheid, de dogmaleverende instituties kerk, staat en wetenschap, dan van hun voetstuk en verliezen ze hun autoriteit. Dat is wegbereidend naar het Zijn, naar de ideale wereld.

Vraag het artikel, genaamd "Wetenschap valt van voetstuk", op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact
Apertura de cuenta bet365.es