Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

geloof_inquisitie1Belemmering van zijnsontwikkeling.

Sinds het begin van ons bestaan streven we naar het Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Het verzet van ons uiterst slimme, krachtige en op beheersing en zelfoverleving gerichte ego was ons kennelijk de baas. Deze pagina is bedoeld om dat verzet, die belemmering van zijnsontwikkeling, waar de inquisitie het meest afschrikwekkende voorbeeld van is, in de huidige tijd zichtbaar te maken zodat we ons er van kunnen ontdoen.

 


In deze tijd is de belangrijkste belemmering van zijnsontwikkeling de volgende door velen gehanteerde gulden leefregel voor fatsoen:

En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks (Lucas, 6:31).
Of anders gezegd: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Deze leefregel belemmert zijnsontwikkeling om de volgende redenen:

  1. De leefregel is bedoel om onprettige/pijn gevoelens te vermijden. Dat is onzinnig omdat pijngevoelens de afgescheidenheid zijn van je diepste ideaal, te weten het Zijn: het zijn wie je echt bent, je volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, je balans, het Goede zijn en doen, je volmaaktheid, je Midden, je Kern, je Hart, je Wezen, je Ziel, enz. Alleen via het ervaren en vervolgens accepteren en doorvoelen van je gevoelens kun je één worden met je Ware Zelf die de innerlijke waarnemer, het bewustzijn, is van je gevoelens. Of anders gezegd, kun je het Zijn realiseren.
  2. De leefregel roept op tot zelfmanipulatie, tot het zelfopleggen van dogma's, tot zelfdwang, tot innerlijke onvrijheid. Daarmee ben en blijf je in gevecht met jezelf. Een gevecht dat alleen te verliezen is. En nu na zo veel millennia ook inderdaad verloren wordt. De mensen willen immers geen dogma's meer. Ze willen zichzelf zijn. Ze willen vrij zijn. Vandaar de crisis van de instituties kerk (religie), staat (ideologie) en Wetenschap (kennis) in de vorm van respectievelijk de leegloop van de kerk, de kloof tussen burger en politiek, de uitval uit het onderwijs (onafgemaakte opleidingen, kennis opdoen slechts voor het diploma, voor baanzekerheid).
  3. Het is in wezen onmogelijk om precies te weten wat een ander zal voelen als gevolg van jouw acties. Denk je dat wel te weten en ernaar te handelen, dan ben je bezig met "invullen". Daarmee ga je voorbij aan je eigen (ongemanipuleerde) echtheid en aan dat van de ander. Wees jezelf en laat de ander dat ook zijn. Jij bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van een ander en de ander niet voor die van jou. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, want ze zijn van jou en bovendien moet je ze voelen om het Zijn te realiseren. Dit betekent natuurlijk niet dat je geen grenzen mag stellen. Doe dat echter niet vanuit je gevoelens, maar laat het over aan je Ware Zelf.
  4. De leefregel houdt het bepaald worden door je bewuste en onbewuste gevoelens als haat, minachting, miskenning, angst, eenzaamheid, onzekerheid, enz. in stand. Of kortweg, houdt je ego in stand. Aangezien gevoelens dualistisch zijn, houdt de leefregel de verdeeldheid in stand. Daarmee voorkomt het de eenheid in verscheidenheid die inherent is aan het (singulaire) Zijn en waar we als mensheid al sinds het begin der tijden zo intens naar verlangen.

Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31 
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

  • Home
  • Nieuws
  • Samenleving
  • Belemmering zijnsontwikkeling

René Gude, denker des vaderlands: Gedachten en beelden gaan soms met ons op de loop. Wat ons kan helpen is mediteren, en dat lijkt op filosoferen

Rene-Gude-Filosofie-is-een-soort-meditatie-01Rene-Gude-Filosofie-is-een-soort-meditatie-02

 

 

 

 

Rene-Gude-Filosofie-is-een-soort-meditatie-03Daarmee slaat de heer Gude de plank mis. Want mediteren is waarnemen van gedachten. En filosoferen is produceren van gedachten. Filosoferen helpt dus niet om er voor te zorgen dat gedachten en gevoelens niet met ons op de loop gaan. Mediteren is een begin van die hulp, maar onvoldoende. Het kan ons zelfs afhouden van die hulp. Want mediteren is weliswaar een begin van zijnsontwikkeling, maar zonder zijnsontwikkeling moet de mediterende blijven mediteren omdat hij dissocieert van zijn (gedachten producerende) gevoelens in plaats van er in en doorheen te gaan. Want alleen daarmee bereikt hij het Zijn waarin de in gedachten gevatte wil van gevoelens geen vat op hem hebben zonder er iets voor te hoeven doen. Mediteren gelijk stellen aan filosoferen, helpt de samenleving niet mediteren te zien als een opstap naar zijnsontwikkeling. Om die reden kan dit artikel van René Gude als een belemmering van zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

Bron: Trouw 10 juni 2014

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Nexus 20 jaar: War and Peace

Nexus-war-and-peace-02Nexus-war-and-peace-01

 

 

 

 

 

 

Het Nexus Instituut van de Universiteit van Tilburg houdt weer één van zijn befaamde conferenties en dit keer op 20 september 2014 zijn 4e lustrum-conferentie. In die conferenties gaat het over gewichtige zaken des levens. Dit keer zal het gaan over oorlog en vrede met daarin de vraag: Zal de wereld veranderen? Is er een toekomst voor het Europees beschavingsideaal? De sprekers zijn zoals gewoonlijk belangrijke personen uit gevestigde instituties en kunstenaars. Wat daarbij opvalt is dat de spiritualiteit, niet te verwarren met religie, ontbreekt. En dat heeft tot gevolg dat de diepgang dusdanig beperkt is dat het antwoord op de gestelde vragen op het niveau van de tegenstellingen of op zijn best van de paradoxen en dus op het niveau van de normen en waarden blijft. En dus nooit voorbij de tegenstellingen en daarmee tot de kern van beschaving, het Zijn, doordringt.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

SCP: Helft jonge christenen is neofundamentalist

SCP-Christen-neofundamentalisten-01

SCP-Christen-neofundamentalisten-02

 

 

 

 

Volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben jonge christenen steeds vaker behoudende opvattingen. Bijna de helft van de kerkgangers tussen de 17 en de 30 jaar is van mening dat je je aan alle voorschriften van je kerk hebt te houden. Dit is zowel in protestantse als katholieke kring waarneembaar. De ortodoxie is zo groot dat het SCP ze betiteld als neofundamentalisten. Het SCP heeft geen verklaring voor het verschijnsel.

Inzicht in de kwantumsprong van ego naar Zijn maakt die verklaring gemakkelijk. De kwantumsprong zorgt er immers voor dat de mensen hun houvast verliezen en daardoor geconfronteerd worden met bewuste dan wel onbewuste doodsangst als zijnde de bron van de behoefte aan houvast en de belemmering van de ontwikkeling van het Zijn bij uitstek. Dit met als gevolg dat velen voor die confrontatie vluchten door middel van verslavende handelingen en middelen dan wel vluchten in nieuw houvast zoals deze neofundamentalisten. Dit vormt voor die jongeren een belemmering voor de ontwikkeling van hun Zijn. En de mogelijke radicalisering daarvan kan een moderne inquisitie en daarmee een bedreiging voor de samenleving vormen.

Bron: Trouw 28 april 2014. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan

Vraag het artikel, genaamd 'SCP Christen neofundamentalisten', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

René Gude, de denker des vaderlands, mist inzicht in de kwantumsprong van ego naar Zijn.

In reactie op het artikel in Trouw getiteld ‘De buik vol van topdown managers’, waarin wordt gezegd dat hoogopgeleiden ondanks de uitstekende arbeidsvoorwaarden binnen twee jaar het bedrijf verlaten, zegt René Gude het volgende:

‘Het individu zoekt zingeving.’ ‘Er is een verschuiving van zelfverwerkelijking naar zingeving.’ We hebben zingeving eerst zelfontplooiing genoemd en vervolgens naar de privésfeer geduwd. ‘Als de goede samenleving het resultaat is van de interacties van excellente individuen, dan is individuele zelfverwerkelijking het middel. Ieder verheft zich als individu, en de onzichtbare hand maakt van ons een volk.’ ‘Daarvoor is een collectief ideaal nodig, waartoe individuen zich kunnen verheffen.’

‘Totale zelfverwerkelijking is eigenlijk meer iets voor ambitieuze kluizenaars.’

‘De traditionele civilisatie-offensieven filosofie, religie sport en kunst zijn van oorsprong oefenprogramma’s voor de sociale deugden verstandigheid, rechtvaardigheid, kracht/moed en beperking. Die kun je gebruiken als trainingsprogramma om individueel slim te worden, te bepalen wat gerechtigheid is, moedig te zijn, en zelfbeheersing aan de dag te leggen. Maar de academie, de tempel, het stadion en het theater zijn bedoeld als vrijplaatsen waar individuen samenlevingsexperimenten kunnen opzetten om daardoor te komen tot collectieven die prudenter, rechtvaardiger, moediger en de beperking meer meester zijn’.

‘Laten we om te beginnen erkennen dat het stadion, de kerk, het theater en de academie niet voor individuele doelen misbruikt kunnen worden. Dan kijken we welke alledaagse collectieven wij vormen. Dat zijn families, ondernemingen, maatschappelijke initiatieven en politieke eenheden. Die onderwerpen we aan de deugdelijkheidstest: zijn ze prudent, rechtvaardig, niet te schijterig en toch beheerst? Als ze goed zijn, blijven we eraf. Zo niet, dan plegen we groot onderhoud.’

Reactie.
René Gude vindt zelfverwerkelijking meer iets voor kluizenaars en dus niet voor het collectief. Hij vindt dat de kerk, het theater en de academie niet hiervoor gebruikt mogen worden. Die dienen gebruikt te worden voor het creëren van de eigenschappen prudentie, rechtvaardigheid, moed en beheersing. René Gude weet kennelijk niet dat zelfverwerkelijking tot het Zijn leidt en dat in het Zijn deze eigenschappen volmaakt zijn.

Doordat hij de zelfverwerkelijking buitensluit, heeft hij iets nodig wat, zoals hij het noemt, het groot onderhoud moet doen. Met andere woorden, hij heeft iets nodig wat beslist over goed en fout. Tot op heden waren dat de instituties behorend bij de religie, de ideologie en de wetenschap. Gude wil dus de tijd terugdraaien en miskent daarmee het feit dat we nu juist van de dogmatiek daarvan afwillen en zodoende op weg zijn naar het Zijn. En tegelijk daarmee het dualistische ego, dat vanwege het intrinsiek zelfdestructieve karakter ervan nu de climax van die zelfdestructie nadert, in stand houdt. René Gude mist dus het inzicht in de kwantumsprong van ego naar Zijn en belemmert daardoor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 19 maart 2014, Peter Henk Steenhuis.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Prof. M. van Vugt: 'Utopia kan nooit lukken'

Utopia-01A-internet

 

 

 

Utopia-02

 


Mark van Vugt, hoogleraar evolutiepsychologie aan de VU, zal hoogstwaarschijnlijk gelijk krijgen dat de zoektocht naar de ideale samenleving in het tv-programma Utopia niet zal slagen. Maar dat betekent niet dat het realiseren van Utopia onmogelijk is. Het is de vraag of Van Vugt dat weet. Hoogstwaarschijnlijk niet, want anders zou hij geen genoegen hebben genomen met de kop in De Volkskrant: 'Utopia kan nooit lukken'. De reden dat hij dit niet weet is het feit dat over het algemeen aangenomen wordt dat Utopia een samenleving is waarin geen verschillen en derhalve geen confrontaties, geen gewelddadigheden, voorkomen. Die komen in Utopia namelijk wel voor, maar het verschil met niet-Utopia is dat ieder mens erin het Zijn heeft gerealiseerd en daardoor in harmonie is met zichzelf en het geheel. Ieder handelen geschiedt dan vanuit harmonie en wordt in harmonie ontvangen. Net zoals dat in de natuur het geval is, maar dan bewust.

Bron: Volkskrant 18 januari 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Utopia kan nooit lukken', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook mijn artikel 'Utopia bestaat en kan relatief snel gerealiseerd worden'.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact