Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

16965-hoe-adviseurs-coaches-goeroes-onbewust-verandering-blokkeren_l1Prézijnsontwikkeling.

De evolutie beweegt zich van ego naar Zijn. In deze tijd maakt de samenleving een begin met zijnsontwikkeling. Dat bestaat naast ontwikkelingen die wegbereidend zijn naar het Zijn ook uit een ontwikkeling die wordt aangeduid als de nieuwe spiritualiteit. Die ontwikkeling is echter geen zijnsontwikkeling, maar prézijnsontwikkeling, dus als een ontwikkeling die aan zijnsontwikkeling voorafgaat. De reden daarvan is dat het ego er nog dominant in is waardoor deze ontwikkeling ook aangeduid kan worden als spiritueel materialisme of egospiritualiteit. Het kenmerk ervan bestaat uit de aanname dat het Zijn een manier van zijn en doen en dus maakbaar is. Vandaar de vele methoden die beweren kenmerken van het Zijn als balans, kracht, liefde, eenheid, wijsheid, rust, enz. enz. op te leveren. Methoden die over het algemeen gelegitimeerd worden vanuit de aanname dat er vele wegen naar Rome zijn. Iets wat wel geldt voor de confrontatie met je zelf waardoor je je bewust wordt van je niet-Zijn c.q. je ego, maar niet voor de realisatie van je Zijn. Het idee over de maakbaarheid van het Zijn tref je zelfs aan, zij het vaak zeer subtiel, in uitspraken van spirituele coaches en leermeesters en van cultuurdragers als politici, staatshoofden, wetenschappers, e.d. Voor de ontwikkeling van je Zijn is het van belang deze misvatting, deze onkunde over het Zijn en de ontwikkeling ervan, te herkennen. Daarom geven we je hieronder in "De nuance" inzicht daarin. Daarbij dienden we, wellicht tot ongenoegen van sommigen, de namen van de auteurs te vermelden omdat zij de eigenaar van de teksten zijn die geciteerd worden.

Wens je vragen over de inhoud van “De nuance” te stellen, dan kan dat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Plak daartoe de tekst waarover je een vraag wilt stellen in de email en stel je vraag. Draagt die vraag en het antwoord bij aan verdieping dan kan die anoniem in Q&A worden opgenomen. Leden kunnen in de Spinozakamer onder de categorie "Prézijnsontwikkeling" discussiëren over de inhoud ervan.

Via de zoekmogelijkheid kun je een auteur zoeken die geciteerd is. Gebruik daarvoor de achternaam van de auteur.

De tot op heden geciteerde auteurs zijn: Eckhart Tolle, Amit Goswami, Antonio Domasio, Karen Armstrong, Kris en Tijn Touber, Theo Buijsrogge, Jeff Foster, Alberto Villoldo, Koningin Beatrix, Hans Knibbe, Rob Riemen, Immanuel Kant, Spinoza, Paul de Blot, Arjuna Ardagh, Thich Nhat Hanh, Brens Seinen, Transformatielab, Matthijs Schouten, Neal Donald Walsh, Lynne McTaggert, michaelsysteem, Art of Life, Deepak Chopra, Andrew Cohen, Isha Judd

Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31 
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

  • Home
  • Nieuws
  • Samenleving
  • Prézijnsontwikkeling

Eenheid is geen gelijkheid

Eckhart Tolle, auteur van ´Een Nieuwe Aarde´. "Kasan, een zenleraar en monnik, moest eens de begrafenis van een beroemde edelman leiden. Terwijl hij stond te wachten op de komst van de gouverneur van de provincie en andere heren en dames, merkte hij dat zijn handpalmen bezweet waren. De volgende dag riep hij zijn leerlingen bij elkaar en bekende dat hij nog geen echte leraar kon zijn. Hij legde uit dat hij nog niet in staat was zich tegenover iedereen op dezelfde manier te gedragen, bedelaar of koning. Hij was nog niet bij machte door sociale rollen en conceptuele identiteiten heen te kijken en in ieder mens het wezenlijk gelijke te zien." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 79.

De nuance: Het zweten hoeft helemaal niet veroorzaakt te worden door de onmacht om door sociale rollen en conceptuele identiteiten heen te kijken. Het kan ook veroorzaakt worden wanneer je daar wel toe in staat bent of beter gezegd wanneer je los bent van de gevoelens die mensen bij je oproepen en je bepalen, m.a.w. wanneer je je Zijn bent. Het Zijn gedraagt zich niet tegenover iedereen gelijk. Het Zijn gedraagt zich zoals het leven, de eenheid, het Geheel, God dat Wil. Dat is voor een ieder anders. Tolle verwart eenheid met gelijkheid.

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Waarheid

Eckhart Tolle, auteur van ´Een Nieuwe Aarde´. "Een gedachte kan in het beste geval naar de waarheid wijzen, maar is nooit de waarheid." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 61.

De nuance: Een gedachte kan niet naar de waarheid wijzen. Een gedachten kan voortkomen uit het ego of het Zijn. Komt het voort uit het ego dan is het schijnwaarheid. Komt het voort uit het Zijn dan is het Waarheid, ook al spreekt het Zijn niet de (geconstrueerde) waarheid. Het ego is immers dualistisch (meerpuntig) en het Zijn singulair (eenpuntig).

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Identificatie

Eckhart Tolle, auteur van Een Nieuwe Aarde. "Een van de meest fundamentele structuren van het verstand waardoor het ego zich kan manifesteren is identificatie. Een van de meest fundamentele niveaus van identificatie is die met dingen. Ik probeer mezelf in dingen te vinden, maar slaag daar nooit helemaal in en het eindigt ermee dat ik me erin verlies. Dat is het lot van het ego." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 36.

De nuance: Het ego manifesteert zich niet als gevolg van de door het verstand voortgebrachte identificatie met vorm zoals dingen. Het ego is de toestand van geïdentificeerd zijn met, van gehecht zijn aan, vorm. Die toestand breng wel gedachten voort die die toestand in stand houden, maar dat wil niet zeggen dat, zoals Tolle impliciet lijkt te beweren, met het louter veranderen van die gedachten de toestand wordt opgeheven. Dat veranderen draagt er wel toe bij, maar dat is lang niet genoeg. Er dient ook een vermogen en een bereidheid vanuit het Ware Zelf als zijnde de innerlijke waarnemer, het bewustzijn, van het verstand, te zijn om datgene toe en daarmee los te laten dat de identificatie c.q. de hechting in stand houdt, te weten de gevoelens. Dat geschiedt, zoals gezegd, niet door het op vorm gerichte verstand, maar door het niet op vorm maar op overgave, op toelating, gerichte bewustzijn. Het geschiedt dus niet door het vormen/manipuleren van gevoelens, maar door het toelaten ervan. Het ego is de gevangenschap van vorm en richt zich derhalve op het hebben en de beheersing ervan. Dit gevoed door het idee dat daarmee de ideale wereld, het Zijn, gerealiseerd kan worden. Iets wat niet mogelijk is, omdat het Zijn geen toestand, geen vorm, is en omdat er geen vaste vorm in het universum bestaat. Het ego verliest zich dus niet in de vorm, de dingen, zoals Tolle beweert, maar is er in verloren. M.a.w. het ego raakt niet verloren in de dingen, maar is erin verloren. Dit met als gevolg dat de mens die zijn ego is de door hem gewenste ideale wereld niet realiseert. Of sterker nog, vanwege het dualistische karakter ervan het tegenovergestelde daarvan, te weten een existentiële crisis, realiseert. Deze existentiële crisis maakt de mens bewust (bewustwording geschiedt nog via crisis) van zijn ego en van diens wil, en van het feit dat die wil zijn handelen bepaalt. Hetgeen de mens de kans biedt zich uit zijn ego te bevrijden en zodoende, het Zijn, de ideale wereld, te realiseren.

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Gehechtheid

Eckhart Tolle, auteur van Een Nieuwe Aarde. "Hoe laat je gehechtheid aan dingen los? Dat moet je zelf niet proberen. Dat is onmogelijk. Gehechtheid aan dingen valt vanzelf weg als je niet meer probeert jezelf in dingen te vinden. Tot die tijd hoef je je alleen maar bewust te zijn van je gehechtheid aan dingen. Soms weet je niet dat je aan iets gehecht bent, dat wil zeggen, je ermee identificeert, tot je het verliest of dreigt te verliezen. Als je dan ontzet, angstig enzovoorts reageert, wil dat zeggen dat je eraan gehecht bent. Als je je ervan bewust bent dat je je met een ding identificeert, is de identificatie al niet meer totaal. "Ik ben het bewustzijn dat zich bewust is van gehechtheid." Dat is het begin van de transformatie van bewustzijn." Bron: Een Nieuwe Aarde, 9e druk, blz. 43.

De nuance: Het ego is de identificatie met en daardoor de gevangene van het deel, de vorm, het ´hebben´. En dus ook met/van gevoelens, want ook die behoren tot het ´hebben´. Het ego is dus in wezen het gevangen zijn van je gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan. Die wil richt zich op het hebben van allerlei zaken. Die op hebben gerichte wil is begeerte. Het gevoel dat die wil, die begeerte, produceert, is angst, de angst voor het verlies van alle houvast, het sterven van het ego. Het loslaten van die angst geschiedt door het bewust accepteren en tot het punt van bevrijding toelaten ervan. Dat is het moeilijkste wat er is, omdat het ego alles in het werk stelt om je er vanaf te houden. Het is dus niet onmogelijk zoals Tolle beweert. Iets waar hij zich overigens ook weer in tegenspreekt door te zeggen dat de identificatie en daarmee de gehechtheid al niet meer totaal is wanneer je je bewust bent van je identificatie. Tolle laat het daar echter bij. Daardoor impliceert hij dat de identificatie en daarmee de gehechtheid niet ten diepste uit angst voortkomt en dat het loskomen ervan niet uit het doen van iets met die angst geschiedt. Iets wat mogelijk is omdat je de angst niet bent, maar hebt. Hij zegt wel dat het ervaren van angst als je iets verliest betekent dat je gehecht bent aan dat iets. Maar hij zegt niet dat het dan ervaren van de angst een kans is om die angst toe te laten en er daardoor onthecht van te raken. Tolle zegt dus eigenlijk dat onthechting uitsluitend een bewustzijnsproces is en niet ook om een actie vraagt vanuit dat bewustzijn, te weten de actie van het toelaten van het gevoel. Iets wat onontbeerlijk is, omdat daarmee het in dat gevoel aanwezige punt van bevrijding en dus van onthechting zit. En het telkens toelaten van het ervaren gevoel de Weg naar de bevrijding van het ego en daarmee naar het innerlijk Licht, het totale onthecht zijn, het volmaakt vrij en verantwoordelijk zijn, het volmaakt zijn, of kortweg het Zijn is.
Dan de nuance over de opmerking: "Als je dan ontzet, angstig enzovoorts reageert, wil dat zeggen dat je eraan gehecht bent." De nuance: Het gehecht zijn is niet eigen aan een bepaalde vorm van reageren oftewel aan een bepaald gedrag, maar aan het reageren vanuit het gevoel, in dit geval de angst, die het gevolg van het verlies is. De onthechte staat van zijn, het Zijn, kan namelijk precies hetzelfde gedrag manifesteren als de angst.

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Het geheim van het hier en nu

Eckhart Tolle, auteur van de Kracht van het Nu. "Het geheim van het leven in het hier en nu is de volledige acceptatie van ieder moment zoals het zich aandient. Hierdoor kom je in contact met de stille, tijdloze ruimte achter de vorm van het moment. Hoe stiller je wordt, hoe meer je je beseft dat die ruimte en jij één zijn. Jij bent die stille ruimte. Jij bent dat eeuwige bewustzijn dat de basis is van alle creatie."

De nuance: Dat is wat al te kort door de bocht. Het geheim is niet de volledige acceptatie van ieder moment, maar de volledige acceptatie van ieder gevoel dat zich in het moment in je aandient en je uit het hier en nu wil trekken. En dat is het moeilijkste wat er is. Als die volledige acceptatie via een lange niet te beheersen weg van bewustwording en doorleving van gevoelens, is gelukt, dan ben je vrij/los van je gevoelens en ervaar je inderdaad de stille tijdloze ruimte van je Ware Zelf en ben je wie je echt bent.

Zoekterm: zoektolle

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact