Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

Staat de wereld heviger in brand dan ooit?

Staat-de-wereld-heviger-in-brand-dan-ooitJuriaal Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis: “De wereld lijkt meer dan ooit in brand te staan.” Lijkt? Ja. Want hoe obsceen het ook mag klinken, we leven in de vredigste tijd van de menselijke geschiedenis. In zijn bestseller ‘Ons betere ik’ laat de psycholoog van Harvard University zien hoe we door scholing en ontwikkeling steeds vredelievender zijn geworden. Het is een verhaal dat in de zomer van 2014 op zijn minst merkwaardig klinkt. Juist de wreedheid lijkt in onze dagelijkse portie conflictnieuws aan een opmars bezig. Vroeger leek oorlog nog overzichtelijk, met twee regeringsleiders, een afgebakend slagveld en soldaten die zichzelf herkenbaar kleedden. Nu schuilt in elke burger een potentiële IS-strijder, kan zelfs een vluchtelingenkamp niet meer op veiligheid rekenen en is het aantal rebellengroepen nauwelijks bij te houden. Er is een soort wreedheidswedloop aan de gang: ‘Wie durft de wreedste dingen te doen?’

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Omdat het ego nog dominant is en de mensen daardoor niet willen/kunnen kiezen voor de ontwikkeling van hun Zijn bestaat de kwantumsprong in eerste instantie uit de toename van confrontatie. Ver van ons bed wreedheden in relatief overzichtelijke en daardoor beheersbare oorlogen zijn passé. De latente wreedheid is nu overal waardoor de beheersdrang van het ego niet werkt. Onze individuele existentiële angst wordt niet alleen geraakt door de existentiële bedreiging als gevolg van de opwarming van de aarde, maar ook door de wreedheden die op uiteenlopende plekken geschiedt en via (sociale) media constant tot ons komen. Dit betekent dat het leven, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, de druk opvoert om de mens te dwingen zijn ego als zijnde zijn afgescheidenheid van het leven op te heffen oftewel het Zijn te realiseren. Maar die boodschap wordt nog steeds niet verstaan. Niet in de reguliere en zelfs niet in de spirituele wereld. Sterker nog, men wil er niets van weten. Men blijft de oplossing zoeken op grond van het maakbaarheididee terwijl dat idee al lang theoretisch achterhaald is en in de praktijk door de mensen genegeerd wordt in de vorm van het feit dat ze zichzelf willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn). In een ander artikel las ik dat de mensen nu alleen op zoek zijn naar bevestiging. Het ego heeft het wezen van de mens miskend, dus is het logisch dat de kwantumsprong begint met de wens tot erkenning, tot bevestiging. Want het Zijn is de toestand van volledige zelferkenning of beter gezegd van volmaaktheid. Die wens tot bevestiging verklaart ten dele de onwelwillendheid om zich met de verandering die inherent is aan zijnsontwikkeling bezig te houden. Geduldig afwachten op de mensen die klaar zijn met deze ego-bevestiging is dus aan de orde.

Bron: Volkskrant, bijlage: Sir Edmund 30-08-2014. Auteur: Eline Huisman.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact