Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

Niet het echte GROTE VERHAAL. Lawrence Krauss: The greatest story ever told

Lawrence Krauss The greatest story ever toldNiet geheel toevallig heeft hij de drie delen van zijn boek bijbelse titels gegeven: Genesis, Exodus en Openbaring. Heel toepasselijk, vindt hij zelf. Het boek begint met de opkomst van de moderne natuurkunde, met de ontwikkeling van de quantum- en de relativiteitstheorie aan het begin van de vorige eeuw. Daarna maakte de fysica een soort tocht door de woestijn door: ze moest oude zekerheden loslaten en wist nog niet wat er eventueel voor zou terugkomen. Totdat de nieuwe theorie, het zogeheten standaardmodel, vorm kreeg.

De eerste zinnen zijn pesterig: 'In het begin was er licht. Maar meer nog was er zwaartekracht. En vervolgens brak de hel los...' Krauss: "Ik wilde de vergelijking met de Bijbel maken omdat het Bijbelse verhaal ooit is verfilmd onder de titel 'The greatest story ever told'. Dan wist ik wel een beter verhaal. Ik steek er de draak niet mee. De Bijbel staat vol goede citaten, het is prachtige literatuur. Maar het verband met de werkelijkheid? Come on. Het boek is meer dan tweeduizend jaar oud. Ik noem het weleens 'A Shepherd's Guide to the Universe'."

Niet dat hij oude wijsheden versmaadt. Met graagte haalt hij Plato aan en diens allegorie van de grot. In die onderaardse ruimte zitten mensen hun hele leven vastgeketend. Op de wand vóór hen zien ze de schaduwen van voorwerpen die achter hun rug langs een vuur bewegen. "Wij leven echt in een grot, wij denken dat wat wij waarnemen de werkelijkheid is. Maar net als de filosofen van Plato, zijn het nu de fysici die naar buiten zijn gegaan en de diepere werkelijkheid hebben waargenomen. Dat verhaal wilde ik vertellen."

En dan komt dit boek met de boodschap dat ons bestaan een gelukkig toeval is. Dat lijkt een onbevredigend antwoord.

"Dat is de mens eigen, of misschien is het wel een menselijke tekortkoming, om overal een verklaring achter te zoeken. Alles moet betekenis hebben. Heeft u zich weleens afgevraagd hoe wonderbaarlijk het is dat uw benen exact de goede lengte hebben? Ze reiken precies tot de grond. Dat kan geen toeval zijn! "Het lijkt misschien een stom voorbeeld, maar hier beseffen we dat we de verkeerde vraag stellen. Het heelal is er niet voor ons, het kan heel goed zonder ons. Het grootste deel van het heelal is mensvijandig. Het was acht miljard jaar geleden ook niet geschikt voor ons. Nu wel. Door een gelukkig toeval van gebroken symmetrieën. Geniet ervan."

Bron: Trouw 28-10-2018

Vraag het artikel, genaamd 'Het heelal is niet voor ons gemaakt', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 -------------------------------------------------------------

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat we al ons houvast verliezen en dus een nieuw groot verhaal nodig hebben. Lawrence Krauss tracht dit verhaal te geven. Maar het is volledig theoretisch terwijl alle verhalen tot op heden theoretisch waren. Dat houdt in dat ze gebaseerd waren op het inmiddels achterhaalde idee dat het universum als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is. Krauss lijkt dat begrepen te hebben, maar komt niet verder dan dat. Hij begrijpt kennelijk niet dat als we de mens niet meer willen maken dat we hem dan moeten laten Zijn. Hij heeft het erover dat we in een grot zitten en daardoor denken dat wat wij waarnemen de werkelijkheid is. Leuk gezegd, maar hij vertelt niet hoe wij uit de grot kunnen komen en wat dat is. 

In het kader van deze website is de grot natuurlijk onze gevangenschap van de materie oftewel ons ego en onze bevrijding daaruit het Zijn.

Dit betekent dat het echte grote verhaal is: Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de mensheid.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact