Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Universiteit van de leegte

Universiteit van de leegte 02 400x204De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de waarheden van de op het maakbaarheididee gebaseerde instituties zoals de wetenschap niet langer als absolute waarheid worden geaccepteerd. Martin Sommer noemt de universiteit daarom de universiteit van de leegte.

Om de ontstane onzekerheid te maskeren worden er vele artikelen en tv-programma's geproduceerd die het nut van de wetenschap accentueren. Martin noemt dat 'stoere wetenschap'. Die stoere wetenschap kan volgens Martin echter niet verbloemen dat onze instituties steeds meer opereren in een onrusrbarend luchtledige. Een situatie waar de universiteit eens duchtig over moet nadenken.

Bron: De Volkskrant 24 juni 2017

Vraag het artikel, genaamd 'Universiteit van de leegte', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook het artikel: 'Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?'

Of zie: Prof. Ger Groot Wetenschap is heilig

Of zie: Louise Freco: Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving

Of zie: Prof. Te Molder Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Arnout Brouwers: Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten? Wat is het Grote Verhaal?

Arnout Brouwers, historicus.

Wat is eigenlijk het grote verhaal van deze tijd? Daar zijn we elke dag naar op zoek, maar achteraf weet je het pas zeker. De opwarming van de aarde? Mondialisering? Terrorisme? Het einde van het Westen?

Het lijkt soms of je de oude wereld voor je ogen ziet instorten. Niet als het einde van het Romeinse Rijk in Hollywood films, met bulderend geraas en rollende zuilen, maar in een terloopse bijzin van de zoon van de Amerikaanse president. 'To me they are not even human', zei Eric Trump op Fox TV. Over de politieke tegenstanders van zijn familie.

Theresa May, de deftige Britse premier, twittert vlak voor de verkiezingen: 'Als mensenrechtenverdragen in de weg staan bij het bestrijden van extremisme en terrorisme, zullen we die wetten veranderen om Britse burgers te beveiligen.' Woosh, daar gaat het toetsbare fundament onder wat we nog niet zo lang geleden de vrije wereld noemden, zonder ironische aanhalingstekens. Afijn, nu is May zelf alweer een rollende zuil.

Vraag het artikel, genaamd 'Zien we de oude wereld voor onze ogen instorten?', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: De Volkskrant, Sir Edmund 11 juni 2017

---------------------

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat alle zekerheden worden aangetast. En dat daarmee zelfs, zoals Arnout Brouwes stelt, onze westerse beschaving lijkt in te storten. Velen zijn dan ook op zoek naar het nieuwe GOTE VERHAAL voor onze westerse beschaving. Maar de religie, de ideologie en de wetenschap als zijnde de bronnen van zelfsturing waarmee we onze beschaving hebben gecreëerd voldoen niet meer. En inzicht in het Zijn is er niet vanwege het taboe erop. Om die reden heb ik het essay: 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' geschreven.

%MCEPASTEBIN%
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Doomsday prepping, wachten op de apocalyps

Zelfs als we nú stoppen met fossiele brandstoffen is het volgens wetenschappers al te laat. De ondergang is aanstaande. Berusten we erin, of bereiden we ons voor?

Hoewel een flink deel van de wereldbevolking nog steeds hardnekkig de kop in het zand steekt, zijn er steeds meer mensen die zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de aarde, of beter: van de mensheid op deze aarde. Terwijl president Donald Trump simpelweg de Environmental Protection Agency opheft om van de ongemakkelijke waarheid af te zijn, worden de berichten die klimaatwetenschappers en biologen de wereld in sturen steeds alarmerender. Kort samengevat: het gaat allemaal nog veel erger worden dan we dachten en de veranderingen gaan daarbij ook nog eens veel sneller dan we voorspelden. En nee, dat is geen alternatief feit. Helaas.

Eigenlijk mag je dit soort doemdenken natuurlijk niet hardop uitspreken. Het is sociaal verplicht om hoop te houden en optimistisch te zijn. Zelfs Al Gore begrijpt dat inmiddels en blijft tegenwoordig angstvallig positief. En er zit natuurlijk wel wat in: zonder hoop kan een mens niet leven. Dus geef ik toe dat ik ergens nog wel een petieterig sprankje eco-modernistische hoop heb dat er een geweldige technologische uitvinding komt die alles kan terugdraaien; dat plotseling alle klimaatmodellen toch niet blijken te kloppen; of dat het allemaal een boze droom blijkt te zijn geweest. Of een Amerikaanse B-film. Maar het sprankje is erg klein en wordt steeds kleiner. Bovendien is het niet bepaald realistisch om je vast te houden aan zo’n klein sprankje hoop. De situatie negatief inschatten is volgens mij niets anders dan de waarheid onder ogen zien.

Dus wat te doen?

Bron: De Groene Amsterdammer Auteur: Sanne Bloemink

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de apocalyptische climax nadert van de intrinsieke zelfdestructiue van het ego in de vorm van de opwarming van de aarde. In dit artikel wordt dat indringend beschreven. Ook wordt beschreven wat er te doen is als de Apocalyps eenmaal een feit is. Dat gaat louter om aanpassingen in de vorm zoals verhuizen, bewapenen tegen plundering, zelfvoorzienendheid, enz. En dus niet over de fundamentele oorzaak en oplossing ervan, te weten de ontwikkeling van het Zijn. Schokkend om te lezen.

Vraag het artikel, genaamd 'Doomsday prepping, wachten op de Apocalyps', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Is het heelal een hologram en onze wereld dus een illusie

Is het heelal

Wetenschappers veronderstellen dat het heelal of anders gezegd het materiële universum een holografische projectie is van dat wat daar voorbij ligt. Daarmee komen de wetenschappers dicht bij het inzicht in het ego en het Zijn. Het ego is immers de gevangenschap van de materie c.q. het materiële universum en het Zijn het bevrijd zijn daaruit en dus de staat van één zijn met dat wat voorbij het materiële universum ligt oftewel met de geest, het Al, God, het bewustzijn, het Ware Zelf. Het ego is de staat van afgescheidenheid en dus van onecht zijn, en het Zijn van één zijn oftewel van echt zijn. Het materiële universum is dus inderdaad niet echt.

Ook uit de lezing van Robbert Dijkgraaf valt op te maken dat het materiële universum een projectie is van dat wat daar voorbij ligt of beter gezegd wat voorbij de waarnemingshorizon van het zwarte gat dus in het zwarte gat, in de singulariteit, in de geest, ligt.

Bron: De Volkskrant, Sir Edmund 11 maart 2017

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Heel het heelal is informatie

Heel het heelal is informatie 01

 

 

 

 

 

Heel het heelal is informatie 02ADe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dit keer laat het fysici ontdekken dat heel het heelal informatie is en dat informatie die in een zwart gat (de singulariteit) verdwijnt niet geheel verloren is maar aan de waarnemingshorizon ervan verschijnt. Dankzij dat kan ik ervan getuigen dat dit inderdaad klopt. Op de Weg naar het Zijn kom je namelijk in een zwart gat terecht waar je onthecht van al je informatie zoals je overtuigingen, je kennis, je vaardigheden, je gevoelens, enz. Die onthechting betekent niet dat je de informatie verliest, maar dat het geen directe rol meer speelt in de bepaling van je wil. Dat betekent dat je wil bepaald wordt door de intrinsiek harmonieuze Wil van het Al, het universum, het leven zelf, de natuur, God, het Ware Zelf. De onderstaande afbeeldingen uit mijn boek brengen het feit dat de informatie aan de rand verschijnt en dat de Wil van het Ware Zelf ongehinderd door de informatie werkzaam is in beeld.

Bron: Trouw 22 januari 2017

 

Heel het heelal is informatie 03Heel het heelal is informatie 04

 

 

 

 


Dat dit Ware Zelf intrinsiek harmonieus is blijkt uit de ontdekking dat negatieve deeltjes (blauw) door het zwarte gat worden geabsorbeerd en het positieve deeltjes (rood) uitstoot. Bron: Stephan Hawking's Universe.

Heel het heelal is informatie 05Heel het heelal is informatie 06Heel het heelal is informatie 07


 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact