Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Arabische lente

EgypteDe mensheid wordt geconfronteerd met existentiële crises. Simpelweg, omdat ze niet in balans, niet in het Zijn, is. Het verlangen naar het Zijn is nu dan ook groter dan ooit. Dat betekent in eerste instantie het verlangen naar vrijheid, naar de bevrijding van dictators, naar democratie. Er zijn al vele volkeren die dat hebben gerealiseerd. De Tunesiërs en de Egyptenaren doen daar nu een poging toe. We mogen hopen dat het ze lukt. Maar als het ze lukt, hebben ze dan het Zijn gerealiseerd? Nee, daar is meer voor nodig. Dat zie je aan de landen die al democratisch zijn. Die hebben het ook nog steeds niet gerealiseerd. De weerstand van het ego, als zijnde de innerlijke dictator, ertegen is namelijk uitzonderlijk krachtig en slim. Zelfs de spirituele wereld is op een enkele uitzondering na niet in staat zich van de invloed van het ego en dus van diens weerstand te ontdoen. Daardoor blijft ze het Zijn zoeken in methoden, in spirituele dogma's of kortweg in spiritueel materialisme. Kennelijk is dat nodig om werkelijk de Weg naar het Zijn te gaan, om tot een innerlijke revolutie te komen. Laat degenen die dat hebben gedaan zich bekend maken, ook al komen ze daarbij boven het maaiveld uit! Desnoods met spandoeken! © NLbe

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Wikileaks

WikileaksKennis is macht. Het ego (= de gevangenschap van gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan) is uit op beheersing en controle oftewel op macht over het leven. Het ego is echter contraproductief en dus eindig. In deze tijd wordt dat einde bereikt. WikiLeaks draagt daar aan bij. Want het openbaart de wijze waarop de macht van het ego werkt en maakt de mens daardoor bewust dat hij een ego heeft en niet is en wat dat ego van hem wil. Dat geeft hem de mogelijkheid zich van zijn ego te bevrijden en zodoende het Zijn te realiseren. Houdt het Zijn dan niets geheim? Het Zijn kent geen dogma's, geen moetens. Het Zijn dwingt zichzelf dus niet tot geheimhouding. Dat wil niet zeggen dat het bepaalde dingen niet zegt. Dat is echter geen geheimhouding, maar de manifestatie van het innerlijk vrije Zijn dat dingen op een zeker moment niet kan zeggen en op een ander moment diezelfde dingen wel kan zeggen.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Maatschappelijke empowerment

david-cameronDavid Cameron wil af van de dominantie van de geïnstitutionaliseerde ontwikkeling van de samenleving. Hij wil de mens echt centraal stellen, zij het dat het nog uitsluitend gaat over het "hebben" en niet over het "zijn". Hij wil dat realiseren door meer transparantie waardoor burgers beter geïnformeerd zijn. En door het ondersteunen van burgerinitiatieven die voortvloeien uit dat betere geïnformeerd zijn en derhalve competitieve inintiatieven zijn. David Cameron is dus bezig met de maatschappelijke empowerment van de burger. Daarmee bevordert hij indirect zijnsontwikkeling, omdat het Zijn de staat van volmaakte empowerment, van volmaakte eigenwaarde, van volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, van het (absoluut) Goede zijn en doen, van volmaakt zijn, is. David Cameron bevordert zijnsontwikkeling echter niet direct. M.a.w. hij houdt er geen pleidooi voor. Maar het zou zo maar kunnen dat dat alsnog geschiedt.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Vrijheid van meningsuiting

WildersWilders_vrij_v_meningWilders is vrijgesproken. Daarmee is de vrijheid van meningsuiting uitgebreid. Je mag nu een mening verkondigen ook al is die beledigend oftewel pijnlijk. Dat betekent dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden voor pijn. Het ego wil dat niet, omdat dat leidt tot het einde ervan. Maar de evolutie gaat van ego naar Zijn en dat gaat nu in een versneld tempo omdat de climax van de intrinsieke contraproductiviteit van het ego en daarmee het einde van het ego wordt bereikt. Met de vrijspraak van Wilders is de macht van het ego verder beperkt en is er dus een stap in de ontwikkeling van het Zijn gezet die uit niets anders bestaat dan het verantwoordelijkheid nemen, het toelaten, van met name de pijn die aan het leven ervaren wordt. Het ervaren en toelaten van de pijn die zich in je onderbewuste bevindt is dus noodzakelijk voor het realiseren van je Zijn. Is dat eenmaal gerealiseerd dan verhoud je je onvoorwaardelijk liefdevol tot je eigen pijn en ben je innerlijk vrij/los van pijn alsmede van de in gedachten gevatte wil ervan die, paradoxaal genoeg, zichzelf wil bestrijden ter instandhouding van zichzelf. Je bent dan één met de waarnemer, het bewustzijn, van je gedachten en gevoelens genaamd je Ware Zelf. M.a.w. dan ben je wie je echt bent, dan ben je volmaakt vrij en verantwoordelijk oftewel volmaakt en heb je je diepste ideaal, de ideale wereld, gerealiseerd.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De privatisering

PrivatiseringPrivatisering2De evolutie beweegt zich van ego naar Zijn, van de gevangenschap van vorm/materie naar het vrij zijn ervan. De privatisering van het publieke bezit is een onderdeel van die ontwikkeling. Het is immers een ontwikkeling die macht c.q. bevoegdheid decentraliseert, die de mens centraler stelt. Daarmee is het een ontwikkeling die de mens uiteindelijk de absolute Macht geeft die inherent is aan het Zijn. Dat is niet de dictatoriale macht van het ego die gebaseerd is op opvattingen over goed en kwaad en onderdrukkend is, maar de Macht van het Geheel/het leven zelf/God die vrij is van opvattingen over goed en kwaad oftewel het Goede is en bevrijdend is. Wanneer de mens die Macht heeft gerealiseerd, dan zal hij niet meer vanuit gevoelens als bijvoorbeeld machteloosheid of begeerte handelen. Deze Macht betekent natuurlijk niet dat ieder mens de macht over alles heeft. Bepaalde macht zal dan gedelegeerd worden. Dat zou kunnen betekenen dat de overheid die macht weer krijgt die ze nu via privatisering uit handen geeft en dat beter niet had kunnen doen (zie: De overheid is onze beste vriend) gezien het huidige vrij spel van het ego.

De huidige macht van de overheid is ego-macht die door de democratie c.q. het algemeen belang gecontroleerd wordt. De nu via privatisering uit handen gegeven macht is ego-macht die niet door het algemeen belang gecontroleerd wordt. Het is ook geen macht die gelijk is aan de Macht van het Zijn die het (ware) Algemeen Belang bevat en niet gestuurd wordt door begeerte. Als gevolg daarvan is het individuele belang belangrijker geworden dan het algemeen belang. De persoonlijke verrijking van managers van publieke en private instellingen is daar onder andere het gevolg van. Het huidige protest tegen de privatisering is in wezen een protest tegen de dominatie van het individuele ego-belang. Dus tegen de uit handen gegeven, de niet door het algemeen belang gecontroleerde, ego-macht. Dit betekent niet dat dit protest er niet zal zijn wanneer iedereen het Zijn heeft gerealiseerd en als gevolg daarvan de uit handen gegeven macht aan mensen is gegeven die vanuit het Zijn en daarmee vanuit de Macht ervan handelen. Het protest zal dan echter niet, zoals gezegd, vanuit de machteloosheid van het ego, maar vanuit de Macht van het Zijn plaatsvinden.

De privatisering maakt de mens bewust(er) van de werking en de gevolgen van het ego. Daarmee schept het de mogelijkheid voor de mens zich uit het ego te bevrijden en zodoende het Zijn te realiseren en daarmee diens absolute Macht te verwerven. Dan zal er geen ongelijkwaardige macht meer bestaan en zal het door de hele geschiedenis en tot op heden gevoerde gevecht ertegen, dat nu de kloof tussen burger en politiek heeft voortgebracht, voorbij zijn.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact