Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Een bezield politicus gaat heel lang mee

Een-bezield-politicus-gaat-heel-lang-meeDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat gevoelens onderkend en toegelaten moeten worden. Rob de Ruiter vindt dat politici dat ook moeten doen om over te komen als bezield en daarmee als politici waar we ons mee verbonden voelen. Die verbondenheid ontstaat omdat politici dan een eerste stap in zijnsontwikkeling doen en hen dat iets dichter bij de eenheid van het Zijn brengt. Rob bereidt hiermee de weg voor zijnsontwikkeling.

Bron: Volkskrant 4 januari 2016

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Hoe God verdween uit de kerststal

Hoe God verdween uit de kerststal A

  

Hoe-God-verdween-uit-de-kerststal

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk.

Dat houdt onder andere in dat het geloof in God of beter gezegd de religie met al zijn dogma's aan zeggingskracht verliest en uiteindelijk verdwijnt. Want het Zijn is het één zijn met God en is geloven in God dus niet langer nodig.

Dit artikel maakt duidelijk dat dit geloof in God uit de samenleving verdwijnt en de kwantumsprong dus zijn werk doet. De auteur maakt zich wel bezorgd over dit verdwijnen van God. Hij zegt: '"Tegenover fundamentalistische fanatici lijken we moreel soms nogal onthand. Het westers ideaal van individuele autonomie betekende een geweldige bevrijding, maar levert geen strijdbaar tegenverhaal op, met een gemeenschappelijke ziel. We lijken soms weinig meer in te kunnen brengen dan dat homohuwelijk en transgenderdom de absolute hoogtepunten van de wester-seculiere beschaving zouden zijn. En narcistisch Mindfullness moet dan de geestelijke leegheid van ons gestreste en hypermaterialistische cultuur compenseren. Dat kan toch niet alles zijn? ...... Omdat we nergens meer in geloven, geloven we vooral in wat nog praktisch werkt. De westerse netwerksamenleving is een ' 'pragmacratie' geworden. Dat klinkt toch wel erg armoedig. Onze seculiere conditie vraagt om moreel onderhoud. Om de gierende angst- en onveiligheidsgevoelens van deze tijd te bestrijden, zullen we opnieuw gedeelde opvattingen moeten ontwikkelen."

De auteur blijkt radeloos. Alle houvast verdwijnt. Het enige wat hij kan doen is Mindfullness om het door hem veronderstelde narcisme ervan verwerpen en pleiten voor moreel onderhoud en gedeelde opvattingen. Maar dat is nu precies waar het niet om gaat in de kwantumsprong. Teruggrijpen naar moraliteit is achterhaald omdat het houvast veronderstelt terwijl de wetenschap heeft aangetoond dat dit niet bestaat en tegelijk daarmee de mensen zichzelf willen zijn en dus geen dogma's en het veronderstelde houvast daaraan meer willen. Ook het traditioneel in het verleden als ketters (blasfemisch) en tegenwoordig als zweverig verwerpen van de nieuwe spiritualiteit die God in de mens zoekt en waarvan bijvoorbeeld Mindfullness een eerste stap is, kan niet meer. Wat nodig is, is de ontwikkeling van het Zijn. Want daarin is de mens één met God en heeft hij geen houvast meer nodig. Ook is dan zijn ideale wereld gerealiseerd waarin het niet langer nodig is voor het leven hem te confronteren met zijn pijn als zijnde zijn afgescheidenheid van het leven, van God. De gedeelde opvatting moet dus niet in de moraliteit gevonden worden, dus een norm of een waarde zijn, maar moet de noodzaak van de realisering van het individuele Zijn, het één zijn met alles, zijn.

Zie ook het artikel over Hans Boutellier,

Bron: Volkskrant 28 december 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Waarom steeds meer vrouwen samenkomen in een rode tent.

Waarom-steeds-meer-vrouwen-samenkomen-in-een-rode-tent-01De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de onderlinge openheid over innerlijke roerselen toeneemt. De ontmoeting tussen vrouwen in de rode tent is een vorm daarvan. Het resultaat daarvan is dat de vrouwen zich gekend en bevrijd voelen. Een prachtig initiatief waarvoor je je kunt aanmelden op www.rodetent.nl of de website van oprichtster Guusje Wannet www.juniperlove.com.

Dit kan als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt. Het is te hopen dat zijnsontwikkeling wordt toegepast, want zonder dat beklijft de prettige ervaring niet.

Bron: Trouw 17 oktober 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Boris van der Ham: Erken het recht op afvalligheid en ongeloof

Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 01

 

 

 

Boris van der Ham Erken het recht op afvalligheid en ongeloof 02De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Daardoor neemt de vrijheidsdrang toe. Maar de hogepriesters van de waarheid waaronder de religies willen dat niet. Zij bestrijden het al eeuwen en nog steeds. Daardoor bestrijden mensen het ook onderling. Boris van der Ham wil daar wat aan doen door het recht op afavalligheid en ongeloof te erkennen. Dat kan wellicht helpen, maar helpt pas echt als mensen geen houvast meer nodig hebben en dus ook niet van religies. Dat is in het Zijn het geval. NLbe heeft de heer Van der Ham daarop geattendeerd. Maar daar wil hij evenals overigend De Universiteit voor Humanistiek niets van weten. Waarschijnlijk, omdat ook het Humanistisch Verbond zichzelf een hogepriester van de waarheid vindt. Bezien we het werk van De Universiteit van Humanistiek dat louter wetenschappelijk is en derhalve niets wil weten van zijnsontwikkeling ook al is het Zijn het volmaakt mens zijn, dan bevestigt dat deze waarschijnlijkheid.

Bron: Volkskrant 10 december 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Philippe Bilger, Frans opiniemaker: Noodzaak alternatief voor geloof dat de dood aanprijst

Noodzaak-alternatief-voor-geloof-dat-de-dood-aanprijst-alles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt en zich nu zelfs manifesteert in de vorm van terreur. Om daar wat aan te doen zoekt men naarstig naar oplossingen. Maar als gevolg van het dominante ego zoekt men die in de vorm oftewel in gedragsbepalende normen en waarden en in andere sociaal economische omstandigheden. Het geloof daarin neemt echter drastisch af. Dus zoekt men het in iets wat dat overstijgt zoals ' Wat we nodig hebben is een onwrikbaar geloof in het goede, een geloof dat veel aantrekkelijker is dan het nihilisme van IS.' Dat 'goede' bestond tot op heden uit onze normen en waarden. Die waren effectief omdat we nog gevoelig waren voor autoriteit en we houvast nodig hadden. Maar als gevolg van de kwantumsprong neemt dat drastisch af. Tegelijkertijd weten we nog niet wat het nieuwe 'goede' dan kan zijn. Dit als gevolg van het taboe op het Zijn. Wat het Zijn is de staat van volmaakt zijn, van handelen vanuit eenheid c.q. harmonie en dus van het Goede zijn en doen waar we al naar streven sinds het begin van ons bestaan. Ook Philippe Bilger weet dit niet. Maar zijn oproep tot een onwrikbaar geloof in het ' goede' is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw, De Verdieping 17 november 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact