Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Philippe Bilger, Frans opiniemaker: Noodzaak alternatief voor geloof dat de dood aanprijst

Noodzaak-alternatief-voor-geloof-dat-de-dood-aanprijst-alles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat de confrontatie toeneemt en zich nu zelfs manifesteert in de vorm van terreur. Om daar wat aan te doen zoekt men naarstig naar oplossingen. Maar als gevolg van het dominante ego zoekt men die in de vorm oftewel in gedragsbepalende normen en waarden en in andere sociaal economische omstandigheden. Het geloof daarin neemt echter drastisch af. Dus zoekt men het in iets wat dat overstijgt zoals ' Wat we nodig hebben is een onwrikbaar geloof in het goede, een geloof dat veel aantrekkelijker is dan het nihilisme van IS.' Dat 'goede' bestond tot op heden uit onze normen en waarden. Die waren effectief omdat we nog gevoelig waren voor autoriteit en we houvast nodig hadden. Maar als gevolg van de kwantumsprong neemt dat drastisch af. Tegelijkertijd weten we nog niet wat het nieuwe 'goede' dan kan zijn. Dit als gevolg van het taboe op het Zijn. Wat het Zijn is de staat van volmaakt zijn, van handelen vanuit eenheid c.q. harmonie en dus van het Goede zijn en doen waar we al naar streven sinds het begin van ons bestaan. Ook Philippe Bilger weet dit niet. Maar zijn oproep tot een onwrikbaar geloof in het ' goede' is wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw, De Verdieping 17 november 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien

Einstein geen spoken 01

 

 

 

 

Einstein geen spoken 02

 

 

De kwantumsprong ven ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met het Geheel. Dat dit Geheel, waarin alles met alles ogenblikkelijk samenhangt, bestaat is nu dankzij de noodzaak van het maken van de kwantumsprong door Delft aangetoond. Dat is wegbereidend voor zijnsontwikkeling. 

Bron: Trouw

Vraag het artikel, genaamd 'Dankzij Delft hoeft Einstein geen spoken meer te zien',  op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Prof. Ger Groot: Wetenschap is heilig

Wetenschap-is-heilig-allesADe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. De dogma's en de bijbehorende instituties, de hoge prietsers van de waarheid, verliezen zeggingskracht. De religie, de hoogste hogepriester, is het eerst aan de beurt. Daardoor verlaten de mensen zich nu op de wetenschap. Vandaar dat professor Ger Groot de wetenschap heilig noemt. Ger vindt dat maar niks. Want hij eindigt zijn betoog met de opmerking: Een cultuur die op authentiek religieuze wijze in de wetenschap is gaan geloven moet vroeg of laat ontsporen. Welnu dat is precies wat er momenteel gebeurt. Dit als gevolg van het feit dat de instituties, waaronder de religie en de wetenschap, met hun dogma's en hun weerzin tegen het Zijn, het ego in stand hebben gehouden terwijl dat ego de staat van onbalans en dus zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. Het gaat er dus niet om de religie weer als heilig te verklaren mocht de heer Groot dat bedoelen, maar om spirituele ontwikkeling of beter gezegd zijnsontwikkeling 'heilig te verklaren', want dat leidt echt tot het één zijn met God.

Dit artikel is wegbereidend voor zijnsontwikkeling omdat het de waarheid (waarheden) van de wetenschap ter discussie stelt.

NLbe heeft de heer Groot een email gestuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat het verlies van waarheid inherent is aan de kwantumsprong van ego naar Zijn, van waarheid hebben naar waarheid zijn. En dat het mede om die reden noodzakelijk is zijnsontwikkeling te bevorderen. De heer Groot heeft daar niet op gereageerd.

Bron: Trouw, De Verdieping 6 oktober 2015

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Protestantse kerk: einde status volkskerk


Protestantse-kerk-einde-status-volkskerk-alles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is dogmaloos. De kerk niet, dus de kerken lopen leeg en zijn naarstig op zoek naar vernieuwing. Vooralsnog zoeken ze dat in de verandering van de vorm in plaats van de inhoud. En daar waar ze de inhoud veranderen is dat niet conform zijnsontwikkeling en dus niet in de richting van het één worden met de intrinsiek dogmaloze God. Ze willen dus vasthouden aan dogma's en daarmee aan hun autoriteit. 

Bron: Trouw, De Verdieping 1 oktober 2015. Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan

Vraag het artikel, genaamd 'Protestantse kerk: Einde status volkskerk', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Liefde kan de markt redden

Liefde-kan-de-markt-redden-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Het Zijn is de staat van één zijn met alles oftewel in Liefde zijn. Die Liefde bestaat niet uit het gevoel van liefde of lief doen, maar uit neutraliteit. Dat nu zelfs de economen en bijgevolg het bedrijfsleven die liefde ontdekken en aanmerken als de redder van de markt is zondermeer een gevolg van de kwantumsprong en daarmee een wegbereider voor zijnsontwikkeling. Nu maar hopen dat ze ook de Liefde van het Zijn gaan ontdekken en aan daartoe aan zijnsontwikkeling gaan doen.

Bron: Trouw 17 september 2015

Vraag het artikel, genaamd 'Liefde kan de markt ontdekken', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact