Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Het GROTE VERHAAL, Macron zoekt ernaar

Macron Grote Verhaal 01 300x454Macron Grote Verhaal 02 150x184De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer mogelijk zijn. Maar de samenleving is in crisis en in verwaaring en schreeuwt derhalve om een nieuw verhaal. Macron heeft ook een nieuw verhaal nodig en denkt dat de oude nog volstaan. Hij weet echter niet welk verhaal dat dan moet zijn. Logisch nu het maakbaarheididee is achterhaald. Daarom hierbij 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' van NLbe.

%MCEPASTEBIN%
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Het GROTE VERHAAL, niets voor Rutte

Rutte 3 en het grote verhaal 00De kwantumsprong van ego naar zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het maakbaarheididee achterhaald is en er dus geen visies meer zijn. Premier Rutte zegt dan ook als je een visie hebt dat je dan naar de oogarts moet. Maar de samenleving verkeert in crisis en is in verwarring. Reden waarom het schreeuwt om een nieuw GROOT VERHAAL. Dat verhaal moet natuurlijk niet op het maakbaarheididee gebaseerd zijn en is er daardoor nog niet. Daarom heeft NLbe het gemaakt. Zie 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving'.

Bron van artikel: Trouw

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Niet het echte GROTE VERHAAL. Lawrence Krauss: The greatest story ever told

Lawrence Krauss The greatest story ever toldNiet geheel toevallig heeft hij de drie delen van zijn boek bijbelse titels gegeven: Genesis, Exodus en Openbaring. Heel toepasselijk, vindt hij zelf. Het boek begint met de opkomst van de moderne natuurkunde, met de ontwikkeling van de quantum- en de relativiteitstheorie aan het begin van de vorige eeuw. Daarna maakte de fysica een soort tocht door de woestijn door: ze moest oude zekerheden loslaten en wist nog niet wat er eventueel voor zou terugkomen. Totdat de nieuwe theorie, het zogeheten standaardmodel, vorm kreeg.

De eerste zinnen zijn pesterig: 'In het begin was er licht. Maar meer nog was er zwaartekracht. En vervolgens brak de hel los...' Krauss: "Ik wilde de vergelijking met de Bijbel maken omdat het Bijbelse verhaal ooit is verfilmd onder de titel 'The greatest story ever told'. Dan wist ik wel een beter verhaal. Ik steek er de draak niet mee. De Bijbel staat vol goede citaten, het is prachtige literatuur. Maar het verband met de werkelijkheid? Come on. Het boek is meer dan tweeduizend jaar oud. Ik noem het weleens 'A Shepherd's Guide to the Universe'."

Niet dat hij oude wijsheden versmaadt. Met graagte haalt hij Plato aan en diens allegorie van de grot. In die onderaardse ruimte zitten mensen hun hele leven vastgeketend. Op de wand vóór hen zien ze de schaduwen van voorwerpen die achter hun rug langs een vuur bewegen. "Wij leven echt in een grot, wij denken dat wat wij waarnemen de werkelijkheid is. Maar net als de filosofen van Plato, zijn het nu de fysici die naar buiten zijn gegaan en de diepere werkelijkheid hebben waargenomen. Dat verhaal wilde ik vertellen."

En dan komt dit boek met de boodschap dat ons bestaan een gelukkig toeval is. Dat lijkt een onbevredigend antwoord.

"Dat is de mens eigen, of misschien is het wel een menselijke tekortkoming, om overal een verklaring achter te zoeken. Alles moet betekenis hebben. Heeft u zich weleens afgevraagd hoe wonderbaarlijk het is dat uw benen exact de goede lengte hebben? Ze reiken precies tot de grond. Dat kan geen toeval zijn! "Het lijkt misschien een stom voorbeeld, maar hier beseffen we dat we de verkeerde vraag stellen. Het heelal is er niet voor ons, het kan heel goed zonder ons. Het grootste deel van het heelal is mensvijandig. Het was acht miljard jaar geleden ook niet geschikt voor ons. Nu wel. Door een gelukkig toeval van gebroken symmetrieën. Geniet ervan."

Bron: Trouw 28-10-2018

Vraag het artikel, genaamd 'Het heelal is niet voor ons gemaakt', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 -------------------------------------------------------------

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat we al ons houvast verliezen en dus een nieuw groot verhaal nodig hebben. Lawrence Krauss tracht dit verhaal te geven. Maar het is volledig theoretisch terwijl alle verhalen tot op heden theoretisch waren. Dat houdt in dat ze gebaseerd waren op het inmiddels achterhaalde idee dat het universum als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is. Krauss lijkt dat begrepen te hebben, maar komt niet verder dan dat. Hij begrijpt kennelijk niet dat als we de mens niet meer willen maken dat we hem dan moeten laten Zijn. Hij heeft het erover dat we in een grot zitten en daardoor denken dat wat wij waarnemen de werkelijkheid is. Leuk gezegd, maar hij vertelt niet hoe wij uit de grot kunnen komen en wat dat is. 

In het kader van deze website is de grot natuurlijk onze gevangenschap van de materie oftewel ons ego en onze bevrijding daaruit het Zijn.

Dit betekent dat het echte grote verhaal is: Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de mensheid.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Henry Stapp: Quantum mechanics and human conciousness

Henry Stapp maakt vanuit de kwantummechanica duidelijk dat er iets is dat de hersens informatie verschaft. Zie rond 4.35 en 4.50

Dat komt overeen met mijn waarnemening van de impuls tot manifestatie in het hier en nu dat kan worden aangeduid als Gods Wil, je Ware Wil, de Wil van het Al/het Universum/de natuur, de Flow. Een Wil waar je in het Zijn mee samenvalt.

 

 

 

 

 Zie ook.

Quantum mechanics has gotten a bad rap! It has come to be understood as something remote from everyday life. Actually, it is directly about a core feature of your daily life, namely the structure of your experiences pertaining to a physical world in which you are embedded, and about the dependence of the evolution of that physical world on your own mental choices of what to attend to. The prior physical theory, called classical mechanics, was not directly about your experiences themselves. It was about what your experiences were claimed to be about, namely a physical world that was asserted to be completely determined for all times already at its birth by physical laws that made no mention at all of your conscious thoughts. According to that earlier conception, you are a mechanical automaton whose every physical action was pre-determined at the beginning of time. In contrast, according to quantum mechanics, you are a player in game in which your conscious choices are not completely predetermined by purely physical laws, but stem in part from your own mental nature. Thus your mind is elevated by quantum mechanics from a causally inert by-product of a physically predetermined physical universe to a co-creator of an evolving psycho-physical reality. In this talk, Henry Stapp explains in simple terms how quantum mechanics, by virtue of the way that it brings “us”, as we experience ourselves, into the causal structure of our experiences, provides us with a rationally coherent understanding of ourselves not as a mechanical cogs in a clockwork universe, but as uncoerced agents that actively participate in the unfolding of our collective future experiences.

Rond 20.20 spreekt Henry over een global knower die weet wat er gaande is in het universum en er in handelt (the knower and the actor). Die de golf in het kwantumveld doet 'collapsen' oftewel tot materie doet ontstaan. Dit komt overeen met de hierboven genoemde impuls.

Hoewel deze impuls uit het ondoorgrondelijke kwantumveld komt en dus onbeïnvloedbaar lijkt door de eigen wil kan die er wel door beïnvloed worden. Het is alleen niet zeker of dat gebeurt. Voorbeeld: Ik wil naar de markt, maar of de impuls mij ertoe aanzet is onzeker.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Waarom is wetenschap nu ook maar een mening?

Onderstaand het artikel dat ik op 24 april 2017 naar De Volkskrant heb gestuurd.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt ons voortbestaan bedreigd. De fundamentele oorzaak van deze apocalyptische dreiging is niet de CO2 uitstoot maar het feit dat we op aarde zijn en ons daardoor in de bewustzijnsstaat van gevangenschap van de materie bevinden die dualistisch en dus zelfdestructief is. Als gevolg van die bewustzijnsstaat, beter bekend als het ego, veronderstellen we dat het leven als een machine in elkaar zit en dus maakbaar is. Op grond van dit maakbaarheididee hebben we instituties als de wetenschap gecreëerd die ons de middelen in de vorm van waarheden verschaften die we als bron van zelfsturing, als dogma, konden hanteren. Die hebben we gehanteerd in de vaak onbewuste hoop dat we ons daarmee ooit uit onze gevangenschap zouden kunnen bevrijden en daarmee ons diepste ideaal, ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn, zouden kunnen realiseren. Een hoop die echter nooit uit zal komen omdat het Zijn geen vorm en dus niet maakbaar is. Het feit dat nu ons voortbestaan wordt bedreigd betekent dat ons ego de climax bereikt van de zelfdestructie ervan. Dat wil zeggen dat we het maakbaarheididee los moeten laten en moeten vervangen voor zijnsontwikkeling als zijnde de niet door ons maar door het leven zelf gedirigeerde Weg naar het Zijn. De evolutie, de tijdgeest, helpt ons daar een handje bij in de vorm van de zich voltrekkende kwantumsprong van ego naar Zijn die tegelijk gestart is met de ontdekking van de wetenschap dat het maakbaarheididee een illusie is. Onder invloed van die sprong betwijfelen we de waarheden van de instituties. Dit geschiedt onder andere door te stellen dat wetenschap ook maar een mening is.

Robbert Dijkgraag op Eenvandaag 21-4-2017 350x262Die stelling zou ons in het algemeen en de wetenschap in het bijzonder wakker moeten schudden. Maar de wetenschap heeft zich zo geïdentificeerd met het maakbaarheididee dat het Zijn en de ontwikkeling ervan taboe is en ze bijgevolg in de verdediging is geschoten. Dit geschiedde onder andere in de vorm van een mars door Amsterdam en door de meest bekende wetenschapper in het televisie programma EenVandaag te laten verklaren dat de wetenschap ons veel goeds heeft gebracht en dus niet zo maar een mening is. Daarmee voorbijgaand aan het feit dat de blijkbaar wereldwijd aanwezige mensen met deze mening niet serieus worden genomen en bovendien voorbijgaand aan de existentiële noodzaak te stoppen met het zelfdestructieve maakbaarheididee.

Het is te hopen dat de wetenschap nog eens wakker wordt.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact