Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

 • Home
 • Nieuws
 • Samenleving
 • Wegbereiding zijnsontwikkeling

Alternatieve geneeswijzen, wat moet de arts ermee?

Alternatieve-geneeswijzen-wat-moet-de-arts-ermee-01

 

 

 

Alternatieve-geneeswijzen-wat-moet-de-arts-ermee-02De kwantumsprong doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat het ego-eigen maakbaarheididee, als zijnde onze tot op heden gehanteerde grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing, mede door het bewijs van de fysica dat niets zeker is in het universum aan zeggingskracht inboet. De reguliere geneeswijzen zijn volledig op dit maakbaarheididee gestoeld. En het ego van de reguliere genezers zorgt ervoor dat de hechting eraan, de identificatie ermee, een feit is. Hoewel de alternatieve geneeswijzen ook uit zijn op een bepaald resultaat en dus van maakbaarheid beticht kunnen worden, reiken ze voorbij het schijnzekerheidbiedende materiële universum waar het maakbaarheididee op gebaseerd is. Dat ondergraaft de schijnzekerheden waar de reguliere genezers zich mee identificeren en dat doet pijn. Vandaar de sterke weerstand van hen tegen de alternatieve geneeswijzen.

De redacteur van deze krant onderkent het succes van de alternatieve geneeswijzen en vraag zich daarom af of dit succes ook anders te verklaren is. Hij heeft al vermeld dat aandacht voor de patiënt en placebo's, dat ook een vorm van aandacht voor c.q. acceptatie van de kwaal van de patiënt is, vaak goed blijken te werken. Daarin schuilt dan ook de andere verklaring. Acceptatie leidt namelijk naar het Zijn. Het niet-Zijn c.q. het ego is de staat van afgescheidenheid van het Geheel waar we een integraal onderdeel van zijn. Kwalen kunnen als uitingen van deze afgescheidenheid worden aangemerkt. Temeer daar de acceptatie van de ervaring ervan tot het Zijn leidt. De andere verklaring is dus het feit dat alternatieve geneeswijzen meer in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van het Zijn.

Dan het antwoord op de vraag: Wat moet de arts met alternatieve geneeswijzen? Gegeven het feit dat die meer dan de reguliere naar het Zijn leiden en het feit dat het niet-Zijn c.q. het ego de staat van onbalans en dus van zelfdestructie is, is het van cruciaal belang dat de arts zijn gevecht tegen de alternatieve geneeswijzen staakt en de patiënt de vrije keuze daaromtrent geeft. En dat de arts beseft dat zijnsontwikkeling de basisoorzaak van alle kwalen wegneemt en op grond daarvan zijn patiënten adviseert aan zijnsontwikkeling te gaan doen.

Zie ook het artikel 'Weerstand tegen homeopathie is weerstand tegen zijnsontwikkeling'.

Bron: Trouw 12 april 2014
Auteur: Jeroen den Blijker

Vraag het artikel, genaamd 'Alternatieve geneeswijzen wat moet de arts ermee', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Geen school ontkomt meer aan zingeving

Geen-school-ontkomt-meer-aan-zingeving-01Geen-school-ontkomt-meer-aan-zingevingsvragen-01

 

 

 

De kwantumsprong doet zijn werk. Dat betekent onder andere dat mensen niet alleen maar kennis en vaardigheden bijgebracht moeten worden, maar ook aandacht moet worden besteed aan zingeving, aan identiteit. In dit artikel wordt verondersteld dat levensbeschouwing daartoe onontbeerlijk is. Levensbeschouwing is het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven. Dit betekent dat levensbeschouwing intrinsiek dogmatisch is en dus zijnsontwikkeling belemmert. Dit betekent eigenlijk dat dit artikel tot de belemmering van zijnsontwikkeling moet worden gerekend. Maar omdat gezocht wordt naar zingeving is het toch wegbereidend.

Bron: Trouw 4 december 2014
Auteur: Arlette Dwarskasing

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Paus stelt omvang eigen macht ter discussie

Paus-stelt-eigen-macht-ter-discussie-01 

Paus-stelt-eigen-macht-ter-discussie-02De kwantumsprong doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de waarheden, de dogma's, van de religie, aan zeggenschap inboeten. Of anders gezegd dat de macht van de kerk afneemt. De Paus lijkt ook onder invloed van de kwantumsprong. Hij stelt immers zijn eigen macht ter discussie. Dat kan als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

Dit voorbeeld van de Paus kan de theologie in Nederland, die volgens onderstaand artikel op zoek is naar de toekomst, goed als voorbeeld dienen. Misschien dat ze daardoor de kwantumsprong gaan zien en ernaar gaan handelen.

Bron: Volkskrant 27 november 2014

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Theologie zoekt toekomst

Theologie-zoekt-toekomst-01

 Theologie-zoekt-toekomst-02De kwantumsprong doet zijn werk. De religie en daarmee de theologie als bron van waarheid, van zelfsturing, staat onder druk. Er wordt naar een nieuwe toekomst gezocht. Vooralsnog gaat dat niet over het Zijn als zijnde het één zijn met God en de ontwikkeling ervan. Er zal dan ook wel weer naar vernieuwing van de vorm worden gezocht. Ze hebben kennelijk de kwantumsprong niet in het vizier. Ze willen koste wat het kost de religie die God buiten de mens plaatst en zodoende de religie als plaatsvervanger van God in stand houden. Ze willen dus het instituut kerk in stand houden. Desondanks kan de huidige crisis van de theologie en de zoektocht naar een nieuwe toekomst als wegbereidend voor zijnsontwikkeling worden aangemerkt.

Bron: Trouw, De verdieping, 18 december 2014
Auteur: Gerrit-Jan Kleinjan

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Machteloze burger stort zich op Piet

Machteloze-burger-stort-zich-op-Piet-02Machteloze-burger-stort-zich-op-Piet-01

 

 

 

 

Dorien Pessers zegt: "Dag in, dag uit berichten de media over het falen van het openbaar bestuur, over financiële schandalen, over de machteloosheid van naties in het internationale krachtenveld, over een dreigende nieuwe koude oorlog, over een desastreuze klimaatverandering, of over barbaars geweld van fanatieke moslims. Opgekropte en vaak door dezelfde media opgefokte angsten zoeken een uitweg. Niet via de vrijheid van weloverwogen meningsuitingen, maar via de veronderstelde vrijheid van ongeremde gevoelsuitingen."

Het is duidelijk, de kwantumsprong doet zijn werk. De mensen worden diep geconfronteerd om zich bewust te worden van hun gevoelens c.q. hun ego als zijnde de gevangenschap van gevoelens. Als gevolg van die gevangenschap zijn ze niet in staat om, zoals Dorien Pessers het zegt, te komen tot weloverwogen meningsuitingen, maar uiten ze zich via ongeremde gevoelens op Zwarte Piet. Dat is weer een voorbeeld van de verharding van de samenleving die helaas noodzakelijk is om tot bewustwording en daarmee tot zijnsontwikkeling te komen. In de media daarover spreken, zoals Dorien Pessers doet, bevordert die bewustwording en is derhalve wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 22 november 2014

Vraag het artikel, genaamd 'Machteloze burger richt zich op Piet', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Meer artikelen...

streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact