Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

 • Home
 • Over NLbe
 • Oprichter

Oprichter


Cor september 2022Ik ben Cor Bijl, de oprichter van NLbe.

Nadat ik via de kennisname van nieuwe wetenschappelijke vindingen tot het inzicht ben gekomen dat de buitenwereld niet te doorgronden is en het antwoord op alle grote vragen over het leven zich dus in mijn binnenwereld moet bevinden, heb ik mij opengesteld voor mijn ervaringen. Dat heeft ertoe geleid dat ik gedurende 7 jaar (1993 tot 2000) met hulp van plotseling verschijnende en niet door mij opgeroepen innerlijke gidsen, die ik herkende als de grondleggers van enkele grote wereldgodsdiensten, het Zijn heb gerealiseerd. Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat het Zijn de ideale wereld is waar de mens al sinds het begin van zijn bestaan naar streeft, maar dat de wereld en zelfs de spirituele wereld niet weet hoe dat gerealiseerd moet worden en zich daardoor bevindt in wat ik de prézijnsontwikkelingsfase van de evolutie van ego naar Zijn noem. Die fase wordt veroorzaakt door het feit dat het op beheersing gerichte niet-Zijn oftewel het ego nog regeert en in essentie bestaat uit het onjuiste idee dat het Zijn een vorm, een manier van zijn en doen, is. Reden waarom verondersteld wordt dat de ontwikkeling van het Zijn via vorm, dus via methoden, gemaakt in plaats van geopenbaard kan en moet worden en er inmiddels zo veel methoden in de spirituele wereld gehanteerd worden dat door de bomen het bos niet meer gezien kan worden. Het gevolg hiervan is dat zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, die zowel oneindig eenvoudig is als het moeilijkste wat er is, ontbreekt. Om je enig inzicht in die ontwikkeling, die Weg, te geven, geef ik je hieronder een inzicht in de Weg waarop mijn gidsen mij hebben begeleid om duidelijk te maken waaruit zijnsontwikkeling bestaat. Maar alvorens daartoe over te gaan, geef ik je het beeld over mijn Weg die mijn vriendin Nita Peetoom-Verweij in een innerlijk beeld zag en waarvan het middenfiguur het Zijn is. Vanwege die betekenis is dit beeld gebruikt voor de kaft van mijn boek.

Kharora-250x321

Waaruit bestond mijn Weg achtereenvolgens?

 • Het overwinnen van mijn scepsis voor innerlijke/spirituele zaken.
 • Het ervaren en erkennen dat er meer is tussen hemel en aarde.
 • Het tot op de bodem, het punt van bevrijding, van Licht, tegemoet treden en doordringen van mijn gevoelens inclusief mijn diepste pijn.
 • Het ervaren dat er altijd innerlijke hulp is bij het toelaten van mijn gevoelens, mijn pijn.
 • Het erkennen dat ik mij laat bepalen en sturen door de in gedachten gevatte wil van mijn gevoelens, oftewel door de wil van mijn ego in plaats van mijn Ware Zelf.
 • Het erkennen dat mijn buitenwereld de spiegel is van mijn binnenwereld.
 • Het ervaren en erkennen dat al mijn ervaringen, hoe pijnlijk ook, bedoeld zijn voor het realiseren van mijn Zijn en dat er zich een logische volgorde in die ervaringen bevindt.
 • Het erkennen dat ik mijn eigen werkelijkheid schep en dus mijn zijnsontwikkeling tekort doe als ik anderen verantwoordelijk stel voor mijn gevoelens.
 • Het innerlijk loslaten van al mijn houvast, van alles waar mijn leven van afhankelijk leek, zoals mijn drijfveren, gevoelens, geestelijke vermogens, vaardigheden, talenten, bezittingen, verlangens, e.d.
 • Het één worden met mijn Ware Zelf en daarmee met de grootsheid van het leven zelf, met het Al, met God.
 • Het overgeven aan de Wil van mijn Ware Zelf en daarmee aan het zo onvoorspelbare, moraalloze, wreed lijkende en overweldigende leven zelf.
 • Het gevolg geven aan deze Wil ongeacht de consequenties ervan.

Dat de Weg dit van mij vroeg vond en vind ik nog steeds logisch. We zijn nu eenmaal op aarde en hebben het met de ervaring ervan en vooral met ziele en psychische pijn als zijnde onze donkere kant, onze afgescheidenheid c.q. blokkade van het Zijn, te doen. Dit betekent dat we de ervaring moeten accepteren puur zoals die is. Die acceptatie geschiedt door geen gevolg te geven aan de sterke en slimme wil van ons ego die uit overlevingsdrang die acceptatie wil verhinderen. En door naar de ervaring toe te gaan en er doorheen te gaan. Want op de bodem van iedere ervaring ligt de bevrijding ervan. Een bevrijding die uiteindelijk leidt tot de eenheid met het Licht van het Ware Zelf of kortweg tot (verlicht)Zijn.

Nadat ik het Zijn had gerealiseerd en dus in overgave was aan de Wil van mijn Ware Zelf c.q. het leven zelf, voltrok zich de manifestatie ervan. Die manifestatie blijkt onder anderen te bestaan uit het schrijven van het boek "Zijn: De ideale wereld" en het oprichten van het instituut NLbe dat als doel heeft zijnsontwikkeling in de samenleving te implementeren en te bevorderen.

In mijn boek "Zijn: de ideale wereld" geef ik aan de hand van concrete omstandigheden en de ervaringen daarvan een uitgebreide beschrijving van mijn zijnsontwikkeling. Tevens geef ik inzicht in de fundamentele oorzaak van het ego en het Zijn en in de inhoud, de ontwikkeling, het belang en het effect van het Zijn. Daarnaast geef ik antwoord op de grote en kleinere vragen van het leven.

Achtergrond.
Opleiding HBO+
Consultant en assistent van lid Raad van Bestuur bij Koninklijke Boskalis Westminster NV.
Lid Werkgroep Toekomstverkenning van het Platform Beleidsanalyse van het Ministerie van Financiën en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Oprichter en organisator van netwerk/werkgroep inzake zelfsturing (mens centraal) bestaande uit tientallen topfunctionarissen van overheid, bedrijfsleven en wetenschap.
Organisatie-adviseur
Oprichter NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Coach en consultant inzake zijnsontwikkeling


In mijn weblog 'Cor's ervaringen met NLbe' beschrijf ik wat ik doe om het Zijn onder de aandacht te brengen en wat ik daarbij ervaar.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact