Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Belang van het ZijnHet Zijn is het doel waar we al sinds het begin van ons bestaan naar streven.

 
Natuur225x300Het Zijn is het vrij zijn uit onze gevangenschap van het materie/dualiteit/deel aspect van het universum en derhalve het één zijn met het geest/singulariteit/geheel aspect ervan dat ook wel wordt aangeduid als het leven zelf, de natuur, God. Het is derhalve het in eenheid zijn, in balans zijn, het (absoluut) Goede zijn en doen, het volmaakt zijn. Het is leven overeenkomstig het intrinsiek goede van de natuur, maar dan bewust. Het niet-Zijn, het ego, is via de onderdrukking van zijn gevoelens in gevecht met zichzelf en daardoor zelfdestructief. In deze tijd wordt de climax van deze zelfdestructie bereikt. In overeenstemming met het feit dat alles met alles samenhangt kan dat in de 'buitenwereld' geschieden zoals nu in de vorm van de klimaatcrisis die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigt. Het realiseren van het Zijn is dus noodzakelijker dan ooit. Het is tevens gewenster dan ooit, omdat de mensen volledig op zichzelf worden teruggeworpen oftewel alle houvast verliezen en daardoor in een identiteitscrisis verkeren die ze dwingt op zoek te gaan naar zichzelf en van daaruit naar hun Zijn (wie ze echt zijn).

Wat is het belang van het Zijn voor:

De probleemoplossing.
Het Zijn is de staat waarin we één oftewel in harmonie zijn met het leven. Het leven, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, hoeft ons dan niet meer door middel van problemen te confronteren met onszelf om ons in staat te stellen het Zijn te realiseren. Problemen worden dan ook niet langer als probleem oftewel als fout, als niet goed, ervaren. Daardoor worden ze niet vanuit onze ego-wil, die door goed en fout bepaald wordt, maar door de Wil van ons Ware Zelf, van het Al, opgelost indien die Wil dat wil.

De gezondheid.
Het Zijn is de staat waarin we in harmonie zijn met iedere ervaring, hoe pijnlijk ook. En de staat waarin we niet langer gestuurd worden door onze ervaringen, door de in gedachten gevatte wil van onze bewuste en onbewuste gevoelens. Kortom, niet langer gestuurd worden door ons ego die ter in standhouding van zichzelf in strijd is met onze ervaringen en dus ook met onze ongezondheid. Bovendien is het de staat waarin we niet langer door het leven, dat het Zijn ten doel heeft, geconfronteerd hoeven worden met onszelf om het Zijn te realiseren. Het Zijn is derhalve de staat waarin ons lijden aan pijn en derhalve ons gevecht ertegen voorbij is en waarin het ervaren van pijn niet langer nodig is voor het realiseren van het Zijn. Het gevolg daarvan is dat we volmaakt gezond zijn in spirituele zin. Fysieke kwalen zijn gestolde disharmonie, gestolde afgescheidenheid van het Zijn, veroorzaakt door stelselmatig negeren (niet toelaten) van wat het leven aanreikt ter eenwording met het leven, kortom door zijnsontwikkeling achterwege te laten. Zijnsontwikkeling haalt de oorzaak van fysieke kwalen weg (zie). In het Zijn is die oorzaak geheel weg. Dat betekent dat er volledige harmonie ten aanzien van de kwaal, ook al is die blijvend zoals bijvoorbeeld invaliditeit, is gerealiseerd.

De economie.
Het Zijn is de staat van vervulling (afwezigheid van behoefte/begeerte). De economie van het Zijn is dan ook de zogenaamde ‘economie van het genoeg’. Verder is het Zijn de staat waarin de mens niet, zoals via economische voorspoed en tegenspoed, geconfronteerd hoeft te worden met zichzelf om het Zijn te realiseren. De economie van het Zijn is in dit verband: 'de economie in balans'.

De organisatie.
Het Zijn is de staat van vrij zijn van dualiteit, van innerlijke worstelingen en is derhalve de staat van volmaakt-zijn, van volmaakte flexibiliteit, creativiteit, samenwerking, leiderschap, volgerschap, enz., waardoor de organisatie de volmaakte prestatie levert.

Het milieu.
Het Zijn is de staat van (bewust) één zijn met de natuur inclusief de Wil ervan. Daardoor is het de staat van volmaakte duurzaamheid.

De veiligheid.
Het Zijn is de staat waarin de confrontatie ten behoeve van het realiseren van het Zijn niet langer nodig is. Het Zijn is derhalve de staat van volmaakte veiligheid.

De defensie.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van het (absoluut) Goede zijn en doen, van niet gehinderd worden door innerlijke worstelingen, door gevoelens, door geweten. Bovendien is het de staat waarin confrontatie ten behoeve van het realiseren van het Zijn niet langer nodig is. Daarmee is het de volmaakte soldaat, de volmaakte defensie.

De religies.
Het Zijn is de staat van één zijn met God en derhalve de staat waar iedere religie naar streeft.

De nieuwe spiritualiteit.
Het Zijn is de staat van één zijn met de Bron, met het leven zelf, met de natuur, met het Ware Zelf, en derhalve de staat waar de nieuwe spiritualiteit naar streeft.

De wetenschap.
Het Zijn is de staat van één zijn met het Geheel, van volmaakt zijn, en derhalve de staat van volmaakte wetenschapsbeoefening en volmaakte oftewel onthechte verhouding tot kennis, tot waarheid.

De politiek.
Het Zijn is de staat die gestuurd wordt door de Wil van het Geheel oftewel door het echte Algemeen Belang. Het is derhalve de staat van de volmaakte politiek.

De trainer/coach/therapeut.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn en derhalve de staat die alle training, coaching en therapie in wezen ten doel heeft. Indien een begeleider bij zijnsontwikkeling nodig is, dan kan dat alleen een trainer/coach/therapeut zijn die het Zijn gerealiseerd heeft. Dit vanwege het volledig ontbreken van innerlijke dualiteit, van innerlijke onzuiverheid.

Het onderwijs.
Het Zijn is de staat van volmaakt zijn, van innerlijke Rust (onwankelbaarheid) en Kracht, die kinderen, zeker in deze tijd van constante verandering en houvast- en identiteits-leegte en -verlies, nodig hebben. Is dat er niet, dan manifesteren kinderen, zoals blijkt, het tegenovergestelde daarvan.

De media.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van vrij/los zijn van fascinatie betreffende het hebben van macht over onder andere de macht (controle van de macht).

Relaties.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van volmaakte betrokkenheid en afstandelijkheid, van kunnen leven en laten leven.

Het leiderschap.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn. De Zijnsleider is dan ook de volmaakte leider.

De filosofie.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van één zijn met de werkelijkheid waardoor vragen over en analyse van de werkelijkheid dat inherent is aan de filosofie, overbodig zijn. Het Zijn is de voltooide filosofie.

De ethiek, de moraalwetenschap.
Het Zijn is vrij/los van dualiteit, van goed en kwaad en daarmee van moraliteit. Dat maakt het bepalen van goed en kwaad, van ethische regels, oneindig eenvoudig, zonder dilemma's.

De opvoeding.

Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van innerlijke Rust (onwankelbaarheid) en Kracht, die kinderen, zeker in deze tijd van constante verandering, houvast- en identiteits-leegte en -verlies nodig hebben. Is dat er niet, dan manifesteren kinderen, zoals blijkt, het tegenovergestelde daarvan in de vorm van innerlijke onrust, innerlijke onderdrukking of innerlijke vlucht.

De democratie.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, van één zijn met en gestuurd worden door de Wil van het Al c.q. het Ware Zelf, van gestuurd worden door de hoogste macht (volmaakte soevereiniteit/zelfsturing). Daarmee is de Zijnsdemocratie de volmaakte democratie.

De rechtstaat.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van Waarheid zijn, van het (absoluut) Goede zijn en doen, van rechtschapen (in plaats van alleen rechtvaardig) zijn. Daarmee is de Zijnsrechtstaat de volmaakte rechtstaat.

Justitie, de politie.
Het Zijn is de staat van volmaakt-zijn, van het vrij/los zijn en daarmee van de overstijging van goed en kwaad, van zuivere waarheidsvinding, van emotieloos/belangeloos en daardoor rechtschapen optreden: de volmaakte Justitie / politie.

De Staat.
Het Zijn is het gerealiseerde doel van de staat. Want Zijn is volmaakte vrijheid en dat is volgens Spinoza het doel van de Staat. Waarom? Omdat volmaakte vrijheid gelijk is aan volmaakte verantwoordelijkheid en deze volmaakte verantwoordelijkheid het Algemeen Belang is die de Staat dient.

© NLbe 

Naar boven.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact