Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

 • Home
 • Over Zijn
 • Ontwikkeling

De ontwikkeling van het ZijnWe realiseren de ideale wereld niet door onszelf en de wereld te veranderen, maar door onze ervaring van de wereld te accepteren en tot het in ons aanwezige punt van bevrijding, van het Licht van ons Ware Zelf, toe te laten. En door een te worden met ons Ware Zelf en vanuit de Wil daarvan, die de niet te kennen maar wel te ervaren Wil van het Geheel c.q. het leven zelf is, te handelen.


Wat houdt zijnsontwikkeling in?


Zijnsontwikkeling is de enige Weg van ego naar Zijn. Van de gevangenschap van de materie naar de bevrijding ervan. Van de in gedachten gevatte wil van gevoelens naar de Wil van het Ware Zelf als zijnde de innerlijke waarnemer, het bewustzijn, van gedachten en gevoelens. Van deel-zijn naar geheel-zijn. Van onvolmaaktzijn naar volmaaktzijn. Van dualiteit naar singulariteit oftewel van gevangen zijn in de tegenstellingen naar het vrij/los zijn ervan. Van worstelen met jezelf en de buitenwereld naar innerlijke (dynamische) rust/vrede. Van overleven naar leven. Van dis- of schijnharmonie naar harmonie. Van verdeeldheid of gelijkheid in verscheidenheid naar eenheid in verscheidenheid. Van zelfvernietiging naar duurzaamheid.

Waarom is zijnsontwikkeling de enige Weg naar het Zijn?

Zijnsontwikkeling is de enige Weg naar het Zijn, omdat die ontwikkeling door het leven zelf, dat op niets anders uit is dan het Zijn, wordt gedirigeerd. Dat houdt in dat het leven ons gewild of ongewild confronteert met onze gevoelens en ons daarmee de mogelijkheid geeft er via het toelaten ervan oftewel via zijnsontwikkeling vrij van te worden en daarmee de innerlijk vrije staat van het Zijn te realiseren.

Zijnsontwikkeling bestaat uit:

 • De intentionele overgave aan de Wil van het leven zelf bestaande uit de impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel dat wat in het nu vanzelf gebeurt. Is het Zijn gerealiseerd, dan is de overgave nonintentioneel, een staat van zijn, een constante.
 • De intentionele onvoorwaardelijke bereidheid ieder gevoel, hoe pijnlijk ook, te accepteren en tot het erin aanwezige punt van bevrijding, van Licht, toe te laten.
 • De intentionele onvoorwaardelijke bereidheid de hulp van het leven bij het toelaten van gevoelens, dat bestaat uit inzichtgevende droomachtige ervaringen, te ondergaan (het echte inzicht in de eigen toestand wordt niet verkregen door de analyse ervan, maar door het toelaten van de aanwezige ervaringen/gevoelens).
 • Geen uitvoering te geven aan de in gedachten gevatte wil van het ego oftewel van gevoelens die voornoemd toelaten willen verhinderen via het bestrijden, het wegvluchten en/of het projecteren (de ander, de omstandigheden, de schuld geven) van gevoelens. Is het Zijn gerealiseerd, dan is er geen intentionele bereidheid meer nodig, want dan is de bereidheid een staat van zijn, een constante.
 • Het intentioneel verwerven van het inzicht dat het leven zelf de regie heeft over de ervaringen en dat de ervaringen zich in een logische/intelligente volgorde voltrekken ter realisering van het Zijn. Als het Zijn gerealiseerd is, dan is er geen intentie meer nodig, dan is het inzicht een staat van zijn, een constante.
 • Zie voor een gedetailleerd inzicht in zijnsontwikkeling in hoofdstuk 11 uit het boek 'Zijn: de ideale wereld'. Een minder gedetailleerd inzicht vind je hier.

De ontwikkeling van het Zijn in beeld.

De volgende beelden en bijbehorende tekst geven meer duidelijkheid over de ontwikkeling van het Zijn.

Pot   Pot_regenboog

We weten allemaal dat het onderdrukken van onze gevoelens slecht voor ons is. We weten ook dat het praten en uiten van onze gevoelens bevrijdend is.
 
We weten echter niet en we wilden tot op heden ook niet weten dat het volledig toelaten van onze gevoelens, waar het praten en uiten een begin van is, tot het volledig vrij/los zijn van gevoelens en daarmee tot het Zijn leidt.


Schematische weergave van de ego- en de Zijnstoestand.

Ster-vaag   Ster-helder

De egotoestand.

Het Ware Zelf wordt gedomineerd door de gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan.
Het individu is niet wie hij echt is.
 
De Zijnstoestand.
Het Ware Zelf is vrij/los van gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan.
Het individu is wie hij echt is.

Samenvatting.


Wat is Zijn en zijnsontwikkeling internet laag


Wat is nodig om te kunnen coachen in zijnsontwikkeling?

Het coachen in zijnsontwikkeling kan alleen verricht worden door mensen die het Zijn gerealiseerd hebben of ver gevorderd zijn op de Weg er naartoe. Dit vanwege het feit dat zij volledig of voldoende vrij zijn van hun ego (hun gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan) en daardoor de Wil van het Geheel/het leven zelf/God, dat op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, uitvoeren. De door NLbe opgeleide en gecertificeerde ZijnsCoachConsultant en ZijnsCoach behoren daartoe.

Voor een gedetailleerd inzicht in zijnsontwikkeling, zie individuele coaching.

Waarschuwingen.

Spiritueel materialisme.
Er zijn vele aanbieders van methoden in vooral de spirituele wereld die beweren dat hun methode het Zijn of andere bewoordingen daarvoor dan wel eigenschappen van het Zijn zoals balans realiseren. Over het algemeen is dat echter niet het geval. De reden daarvan is dat die aanbieders zelf het Zijn niet gerealiseerd hebben waardoor ze nog door hun ego geleid worden. Dat wordt spiritueel materialisme of egospiritualiteit genoemd. NLbe noemt het prézijnsontwikkeling (lees verder) als zijnde de fase voorafgaand aan zijnsontwikkeling. Kenmerken ervan zijn:

 • dat er zich ondanks de mooie woorden toch dogmatiek in bevindt.
 • dat verondersteld wordt dat het Zijn een manier van zijn en doen is en dus te maken is.
 • dat er in en uit het Zijn gegaan kan worden.
 • dat ego en persoonlijkheid gelijk gesteld worden.
 • dat het Zijn met meditatie gerealiseerd kan worden.
 • dat je een (handelings)vorm, een methode, nodig hebt om het Zijn te realiseren (en dus afhankelijk bent van de vormaanbieder).
 • dat het niet nodig is je gevoelens aan te gaan.
 • dat je je alleen maar in het hier en nu hoeft te denken.
 • dat je alleen maar het Zijn hoeft te beseffen of te herinneren.
 • dat het visualiseren van de zijnstoestand (de Gestalte) het Zijn realiseert.
 • dat het therapeutisch incidenteel aangaan van blokkades c.q. gevoelens tot het Zijn leidt.
 • dat je het ego nodig hebt terwijl dat de gevangenschap van de materie c.q. je gevoelens is en de reden is van je verlangen naar volmaaktheid, naar harmonie, enz. enz.

Veel spiritueel begeleiders zijn via een diepgaande crisis tot overgave gekomen en menen het Zijn gerealiseerd te hebben en te weten wat het inhoudt en hoe het gerealiseerd wordt. Hun begeleiding bestaat dan vaak uit methoden die streven naar het innerlijk Licht. Daarmee gaan ze echter voorbij aan het fiet dat hun eigen crisis ze iets van dat Licht hebben opgeleverd. Met andere woorden, ze helpen mensen niet bij het tot het punt van bevrijding toelaten van de crises c.q. de gevoelens die door het leven geraakt worden en bij het bewust worden en negeren van de egokrachten die dat willen voorkomen. Kortom, ze passen geen zijnsontwikkeling toe.

Fundamenteel tekort van methoden.
Methoden schieten fundamenteel tekort voor het realiseren van het Zijn. Ze roepen namelijk een ervaring op uit de innerlijke wereld die bepaald wordt door de toegepaste methode. Daarmee gaan ze voorbij aan dat wat het leven zelf in ieder moment van het leven kan oproepen via de door het leven gecreëerde omstandigheden. Ze gaan dus voorbij aan dat wat het leven wil terwijl die de dirigent van de Weg naar het Zijn is. Zo kan het innerlijk Licht via een intentioneel gewilde en dus inhoudelijk bekende methode – en dat is altijd een door het ego gewilde methode - opgeroepen worden. Dat is wat anders dan het Licht ontmoeten via de ervaringen die niet intentioneel gewild of zelfs ongewild door het leven aangereikt worden. Zijnsontwikkeling is dan ook geen methode maar een staat van open/ontvankelijk gewaar zijn waarin datgene volledig tevoorschijn kan komen dat door het leven gewenst wordt. Dat moet niet verward worden met meditatie, omdat dat veelal uit is op rust en op het houden van distantie ten opzichte van het waargenomene en zodoende een schijn-Zijn realiseert die via mediatie in stand gehouden moet worden terwijl het Zijn de staat van (dynamische) rust is die niet door meditatie in stand gehouden hoeft te worden. Het feit dat zijnsontwikkeling geen vorm is, zorgt ervoor dat er geen vormaanbieder nodig is en het dus door iedereen toegepast kan worden. Het is voor velen wel nodig om er een keer in begeleid te worden, maar die begeleiding is er volledig op gericht om onafhankelijk van begeleiding te worden.

De gevaren van meditatie.pdf

Toepassing van methoden.
Veel spiritueel begeleiders (coaches) begeleiden mensen door het toepassen van één of meerdere methoden terwijl er honderden andere methoden zijn. Zij wekken de indruk dat de door hen toegepaste methoden naar het Zijn, als zijnde het doel van spirituele ontwikkeling, leiden. Gezien het voorgaande over het fundamenteel tekort van methoden is dat niet het geval. Zijnsontwikkeling is de enige Weg naar het Zijn die door het leven zelf gedirigeerd en afgerond wordt.

Voor inzicht in de ervaring van zijnsontwikkeling, zie de referenties uit de besloten Facebookgroep zijnsontwikkeling: Coaching individu (nlbe.nl)

© NLbe

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact