Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

  • Home
  • Over Zijn
  • Terminologie

Terminologie


TerminologieIn de spirituele wereld worden veel termen gebruikt waarvan de betekenis per gebruiker kan verschillen. Die verwarring belemmert de bevordering van spirituele ontwikkeling, van de ontwikkeling van het Zijn. Om die reden worden hiernavolgend de belangrijkste termen en de betekenis/uitleg ervan weergegeven.

Korte(!) vragen en opmerkingen kunnen via vraag at nlbe.nl

 

Term

Betekenis / uitleg

Spirituele ontwikkeling

Ontwikkeling van ego naar Zijn, van gevangenschap van de materie naar bevrijding ervan, van deel zijn naar geheel zijn. Van jezelf zijn naar je Ware Zelf zijn.

Evolutie

Is voornoemde spirituele ontwikkeling. Evolutie lijkt niveau van bewustzijn en daarmee vermogen tot spirituele ontwikkeling te bepalen. Volgen van de evolutie naar het Zijn is de langzame weg van het lijden, het lijdzaam ondergaan en vermijden en bestrijden van gevoelens. Onderstaande zijnsontwikkeling is de snelle weg van bewustwording, van herkenning, acceptatie en toelating van gevoelens.

Zijnsontwikkeling

Is universele Weg naar het Zijn. Is directe en echte Weg naar het Zijn. Is universeel, omdat het bestaat uit acceptatie/toelating van ervaringen en uit de acceptatie dat het leven zelf de Weg bepaalt oftewel de (intelligente) dirigent van de ervaringen is.

Ego

Innerlijke staat van identificatie met en daardoor gevangenschap van de materie, de dualiteit, ruimte en tijd, oorzaak en gevolg, de in gedachten gevatte wil van gevoelens. Is intrinsiek onvervuld en daardoor behoeftig/begerig. Is in materie gevangen persoonlijkheid.

Ware Zelf

Innerlijke waarnemer c.q. bewustzijn van gedachten en gevoelens. Is vol en leeg oftewel vol-ledig/volmaakt. Vol als gevolg van het zijn van het Geheel. Leeg als gevolg van het vrij/los zijn van gedachten en gevoelens. Bevat de Wil van het Geheel, van God.

Zijn

Innerlijke (non-intentionele) staat van een zijn met het Ware Zelf, van vol-ledig-heid, van volmaakt zijn. Wordt ervaren als volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid, als het (absoluut) Goede zijn en doen, ook al is dat als gevolg van interne en externe impulsen constant onderhevig aan verandering. Is staat van dynamische rust, van volmaakte flexibiliteit en standvastigheid, van volmaakte distantie en nabijheid/betrokkenheid. Geen lijden aan pijn.

Persoonlijkheid

Unieke vormgeving vanuit het Geheel. Het Zijn is de van de materie bevrijde, de onbevangen, de kleurbekennende persoonlijkheid, de zuivere persoonlijkheid.

Dualiteit

De tegenstellingen die inherent zijn aan de materie, aan het deel (de delen).

Singulariteit

De eenheid, de eenpuntigheid, die inherent is aan het Geheel (er is niet meer dan het Geheel).

Bron

Ware Zelf

Ziel

Ware Zelf

Hoger Zelf

Ware Zelf

Alter ego

Ware Zelf

Midden

Ware Zelf

Kern

Ware Zelf

Hart (met hoofdletter)

Wil van het Zijn. Door onvoorwaardelijke liefde bepaalde wil.

Hart (met kleine letter)

Wil van het ego. Door voorwaardelijke liefde bepaalde wil.

Intuïtie

Is ingegeven en door Ware Zelf waar te nemen gedachte. Is derhalve niet gelijk aan Wil van het Geheel, van Ware Zelf.

Essentie

Zijn, Geheel zijn

Stroom

De continue stroom van verandering, van manifestatie, afkomstig uit het Geheel. Is de continu aanwezige Wil van het Geheel. Het Zijn is de (non-intentionele) staat van een zijn met c.q. overgave aan de Stroom.

Geheel

Het Universum, het Al, het heelal inclusief het vormloze.

God

Het Geheel inclusief de Wil van het Geheel.

Waarnemer / Bewustzijn

Het vol en lege Ware Zelf als zijnde de innerlijke waarnemer van gedachten en gevoelens. Vol als gevolg van het zijn van het Geheel. Leeg als gevolg van het vrij/los zijn van gedachten en gevoelens (alleen leegte kan gedachten en gevoelens waarnemen).

Zweven

Is ego-zijn. Ego is staat van identificatie met, van gevangenschap van, van houvast aan vorm terwijl er geen vastigheid bestaat. Ego is staat van zwevend (hangend) tussen hemel en aarde. Zijn is een zijn met hemel en aarde.

Wijsheid

Wijsheid is het (absoluut) Goede doen. Alleen het Zijn doet het Goede. Want is (nonintentioneel) volgen van de Wil van het Geheel, het leven zelf, God, Allah, enz.

Waarheid

Het ego is de gevangene van materie/deel/vorm en heeft daardoor (conceptuele) waarheid. Die waarheid is schijnwaarheid, omdat er geen vastigheid bestaat oftewel alles onzeker is. Het Zijn is het Geheel (het zekere van het onzekere) en is daardoor waarheid. Het Zijn is de onbevangen, de niet door het ego gehinderde, manifestatie van de Wil van het Geheel, het leven zelf, God.

Weg naar het Zijn

De bewuste beleving dat iedere gebeurtenis en dus iedere ervaring, hoe pijnlijk ook, op intelligente en samenhangende wijze door het leven wordt aangereikt voor het realiseren van het Zijn c.q. de eenheid met het leven / het Geheel.

Wil (met een kleine letter)

Wil van het ego bestaande uit in gedachten gevatte wil van gevoelens. Bijvoorbeeld wil van de angst (je kunt naar je angst luisteren).

Wil (met een hoofdletter)

Wil van het Geheel / het leven zelf / God / het Ware Zelf (individuele goddelijke wil). Bestaat uit impuls tot manifestatie in het hier en nu, uit dat wat in het hier en nu vanzelf, dus zonder eigen wilsbesluit en wilskracht, gebeurt.

Dogma

Aangenomen (schijn)waarheid die de wil van het ego bepaalt.

Maakbaarheidsidee

Idee van het ego dat het leven en dus ook de mens en daarmee ook het Zijn maakbaar is met normen, waarden, middelen en methoden oftewel met dogma's. Maakbaarheidsidee is tot op heden gehanteerd als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing.

Vrijheid

Voor het ego is vrijheid grenzenloosheid. Het Zijn is vrij in grenzen.

Verantwoordelijkheid

Voor het ego is verantwoordelijkheid het voldoen aan bepaald gedrag. Het Zijn is intrinsiek (volmaakt) verantwoordelijk, omdat het een is met het Geheel, het leven zelf, God.

Vrije wil

Vrije Wil bestaat niet. Het Geheel heeft een Wil en die bepaalt alle wil. Wat wel bestaat is de innerlijke staat van volmaakte vrijheid waarin overgave heerst aan de Wil van het Geheel. Die staat is het Zijn en wordt ervaren als volmaakte vrijheid. Dit omdat het vrij/los is van gedachten en gevoelens die intrinsiek vorm c.q. dualistisch zijn en daardoor tot het "hebben" oftewel tot het "houvast" behoren en als zodanig dogmatisch c.q. onvrij maken.

Respect

Onvoorwaardelijke liefde, staat van eenheid met alles. Eigenschap van het Zijn, niet van het ego. Het ego is alleen in staat tot voorwaardelijke liefde als gevolg van gevangenschap van vorm, van dualiteit. Voor het ego is respect gelijk aan grenzenloosheid, onvoorwaardelijke tolerantie.

Hechting

Het ego is staat van identificatie met, van gevangenschap van materie oftewel gehecht aan materie. Zijn is innerlijk vrij oftewel onthecht van materie (betekent niet dat het Zijn geen materie heeft).

Overgave

De eigen wil nonintentioneel in dienst gesteld van de Wil van het Geheel, God, het leven zelf, het mysterie (niet in dienst van wil van eigen of   andermans gedachten en gevoelens of andermans Wil van het Geheel).

Geweten

Weten wat goed en kwaad is. Is eigenschap van het ego, van gevangenschap van de dualiteit, van goed en kwaad. Zijn is waarnemer van geweten en overstijgt het derhalve. Zijn laat zich niet sturen door goed of kwaad en dus ook niet door geweten. Laat zich sturen door het Geheel/Bron/het leven zelf/God/Allah/........ die singulair en daarmee vrij is van   ideeën/overtuigingen betreffende goed en kwaad c.q. dogma's.

Egoïsme

Zolang het Zijn niet is gerealiseerd is de mens zijn ego en dus egoïstisch, ook al stelt hij zijn hele leven in dienst van anderen en lijkt hij daardoor altruïstisch oftewel niet egoïstisch te zijn. Het Zijn is niet egoïstisch, ook al manifesteert het zelf-toeëigening.

Het Goede

Het Zijn doet het (absoluut) Goede. Dit vanwege het een zijn met het Geheel en de manifestatie van de Wil van het Geheel dat singulier en dus innerlijk vrij/los is van de dualiteit tussen bijvoorbeeld goed en kwaad.

Het kwaad

Het ego is gevangen in de dualiteit en daarmee ook in de dualiteit tussen goed en kwaad. Het Zijn niet. Derhalve is het ego het kwaad. Ook, omdat het ego de staat van onbalans en derhalve (zelf)vernietigend is.

Illusie

Het ego is de gevangene van de materie, de vorm, en daardoor de staat van houvast (aan vorm) terwijl er geen vastigheid bestaat. Het ego is derhalve de illusoire staat van zijn. Vorm is geen illusie, maar houvast aan vorm is een illusie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact